Software AG täpper igen teknikhålen för det datadrivna företaget

Tyska Software AG har en intressant portfölj med mjukvaror för hantering och analys av data, något som ligger rätt i tiden.

Software AG täpper igen teknikhålen för det datadrivna företaget 1Men det finns också en del som talar emot företaget, kanske mest ett rykte om att vara tråkigt och gammalmodigt. Hur är det med det?

– Vi är ett relativt okänt företag för den breda massan, men kända inom våra specialområden. Hur vi uppfattas beror nog på när en kund kommit i kontakt med oss, säger Daniel Eliasson, Nordenchef.

En annan vattendelare vad gäller Software AG är storleken på företaget. Med drygt 5 000 anställda är man en liten aktör på en marknad med jättar som IBM. Det finns både fördelar och nackdelar med det.

Fördelen är att Software AG kan vara oberoende i en högre utsträckning än till IBM. Det behöver inte tas lika stora hänsyn till andra produkter i sortimentet i erbjudandet till kunden. Därför passar en leverantör som Software AG bra för kunder som vill ha de bästa mjukvarorna inom varje kategori (best of breed).

Nackdelen är att vissa kunder kan uppfatta en mindre leverantör som mindre trygg än en större. Samma avväganden görs förstås också i partnerledet. Är det bättre att vara en partner i mängden som systemintegratör till en stor leverantör, eller en av ett färre antal partner till en mindre leverantör? I idealfallet kan den mindre leverantören erbjuda större närvaro, till priset av att vissa produkter kanske är mer svårsålda.

Software AG intar kanske lite av en mellanställning i det här resonemanget. Det handlar om en relativt liten leverantör, som är ledande inom vissa viktiga områden tack vare spetsteknik. Det finns alltså förutsättningar för att erbjuda både attraktiva produkter och närhet till partner.

Att bilden av Software AG som en dinosaurie med gammalmodiga produkter är orättvis märks direkt vid en titt på dagens produktutbud. Under huvudtalet på företagets event Innovation Tour 2018 i Stockholm nyligen beskrev den nytillträdde vd:n Sanjay Brahmawar hur de olika datacentrerade mjukvarorna hänger ihop. Eventet samlade 180 deltagare under en dag.

Software AG täpper igen teknikhålen för det datadrivna företaget 2
Sanjay Brahmawar

Kategorierna som Sanjay Brahmawar beskrev är, i tur och ordning: integration, anslutning, beslutsstöd, visualisering och förutsägelser. Kort sagt handlar det om viktiga teknikprodukter inom områden som är viktiga för många moderna, datadrivna kundföretag. Software AG har både mjukvaror och högprofilkunder globalt inom de olika områdena.

Daniel Eliasson framhåller speciellt lösningar för analys av strömmande data i realtid, inte minst för IoT-lösningar. IoT är för övrigt ett område som Software AG håller sig framme inom med viktiga mjukvaror. Ett numera obligatoriskt AI-utbud, till exempel för maskininlärning, finns också.

Hur ser den lokala närvaron ut för Software AG?

– De två största områdena på den svenska marknaden är dels integration och hantering av API:er, dels processverktyg, säger Daniel Eliasson.

Vad gäller processer handlar det om att designa och analysera verksamhetsprocesser (affärsprocesser), till exempel att identifiera flaskhalsar i processflöden. Här kommer naturligtvis verktygen för att hantera och analysera data in i bilden. Genom att få en inblick i data i olika skeenden av en process kan en användare få koll i realtid.

– De flesta stora företag jobbar med sina processer, säger Daniel Eliasson.

Software AG täpper igen teknikhålen för det datadrivna företaget 3
Daniel Eliasson, Nordenchef Software AG

Nästa steg efter analys och insikt av processer är för många att automatisera dem. Men en del kunder vill gå direkt till att automatisera vissa bestämda processer, som man vet är problematiska. Hur ska man göra? Helhetsbild av processkartan först, eller automatisering av vissa processer?

– Man har större chans att lyckas med processer om man skaffar sig en bild av helheten.

Software AG har för närvarande 18 anställda i Sverige. Lägg till det en nordisk konsultstyrka på åtta personer som mest jobbar i inledande faser av implementationsprojekt, till exempel med att designa arkitekturer. Det som saknas allra mest är kanske riktigt välkända referenskunder på den svenska marknaden. Sådana ska finnas, men är inte offentliga.