Tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen om leverans av iipax one

Ida Infronts partner Pulsen har fått tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen.

Beslutet innebär att Energimarknadsinspektionen har för Tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen om leverans av iipax one 1avsikt att teckna avtal med Pulsen för
ärendehanterings- och diariesystem baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Affärsvärdet uppgår till 1,6 MSEK.

I syfte att nå en högre effektivitet har Energimarknadsinspektionen för avsikt att ingå avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att byta ut sitt nuvarande diariesystem mot ett standardsystem för ärendehantering och diarieföring genom Ida Infronts produkt iipax one.

Avropet har skett genom Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer en avtalsspärr om 10 dagar efter tilldelningsbeslutet innan avtal kan tecknas.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one visar att vi har en stark position på vår marknad, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.