Veeam DataLabs isolerar instanser oberoende av utvecklarmiljö för DevTest, DevOps, DevSecOps ökar innovationstakten

Veeam DataLabs är en viktigt komponent i Veeam Hyper-Availability plattformen och ger utvecklare och IT-tekniker en produktionsliknande miljö för att validera uppdateringar, säkerhetsrisker och GDPR-anpassning

Veeam DataLabs isolerar instanser oberoende av utvecklarmiljö för DevTest, DevOps, DevSecOps ökar innovationstakten 1Idag meddelar Veeam Software, ledande inom intelligent datahantering för det hyper-tillgängliga företaget, att de släpper en ny komponent i Veeam Hyper-Availability Platform –  Veeam DataLabs är en produktionsmiljö där utvecklare och testare (DevTest, DevOps och DevSecOps) kan testa säkerhet och utveckla kod i olika stängda miljöer. Veeam DataLabs förenklar innovationsprocessen samtidigt som den förbättrar verksamhetens drift, reducerar säkerhetsrisker och optimerar företagets IT-resurser.

Veeam DataLabs uttnyttjar fördelarna med Veeams Virtual Labs och skapar produktionsliknande virtuella miljöer on demand. I Veeam DataLabs kan utvecklare proaktivt testa säkerhetskopiering och replikering. Genom att hantera data i en typ av miljö och sedan använda datan igen i ett nytt användarscenario med, eventuellt av nya användare, kan företag låsa upp det potentiella värdet av all data.

“Att hantera data är ITs achilles-häl samtidigt som vi utvecklar det slutkunderna kräver”, säger Danny Allan, Vice President, Product Strategy at Veeam.

“Att leva upp till kundens krav sätter press på innovationsgraden samtidigt den inte får påverka kundupplevelsen. Dessa går sällan hand i hand. Men med Veeam DataLabs kan du sänka riskerna vid applikationsutveckling och konfigurationsändringar genom att testa dem i en säker och pålitlig, produktionsliknande miljö. Kunderna kan öka innovationstakten och samtidigt minska tiden som det tar att komma ut på marknaden genom att utnyttja en isolerad virtuell miljö även kallad sandbox för snabb applikationsutveckling och testning. ”

Veeam DataLabs låter utvecklare att dynamiskt skapa instanser i produktionsmiljön när de utformar nya funktioner.

Detta underlättar leveranserna och säkerställer att teamen utvecklar och testar med de senaste kopiorna av data.

Veeam DataLabs skapar stängda miljöer så kallade sandbox environments för utvecklare att testa nya patchar och uppdateringar innan de rullas ut skarpt. Därtill kan säkerhetsteam använda kopior av data för att testa säkerhetsproblem utan att störa produktionen. Slutligen kan compliance och analysis-grupper granska och klassificera data för att kapacitetsplanera och för att följa regler så som exempelvis GDPR. Veeam DataLabs låter alla dessa scenarier göras utan att störa produktionen eller kräva mer infrastruktur.

Veeam DataLabs tillhandahåller API:er som kan integreras med Veeams lagringspartners; Cisco, HPE, IBM, NetApp, och Pure Storage.