”Vi behöver fler kvinnliga förebilder inom IT och teknik”

[KVINNOR PÅ KANALEN] Jämställdheten är i fokus när Beatrice Silow intervjuas av Cinode om teknikbranschens framtid och hur Sverige ska behålla sin status som framgångsrik IT-nation.

”Vi behöver fler kvinnliga förebilder inom IT och teknik” 1
Beatrice Silow

Att det råder kompetensbrist inom IT- och teknikbranschen är ingen nyhet. Samtidigt visar paradoxalt nog Sigma IT:s nyligen publicerade Tomorrow Report att en miljon svenskar är intresserade av att jobba inom IT och teknik och att hela 40 procent av dem skulle kunna tänka sig att skola om sig för att jobba i teknikbranschen. Så, hur tar vi vara på alla dessa potentiella talanger?

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT, är en av initiativtagarna bakom Sigma Smart Women Society – mötesplatsen för kvinnor inom IT och teknik som vuxit explosionsartat och idag lockar kvinnor från hela branschen till att flera gånger om året träffas, nätverka och inspireras av andra eldsjälar. Att locka fler kvinnor till branschen menar Beatrice är avgörande för att möta kompetensbristen.

– För att få fler kvinnor intresserade av IT-branschen krävs förebilder. Förebilder som kan visa att det här verkligen är en framtidsbransch. En bransch där man kan göra skillnad och där vi arbetar fram morgondagens lösningar.

Att branschen börjar bli mer jämställd är tydligt. Andelen kvinnor inom IT och teknik ökar och det är idag också betydligt fler kvinnor som uppger att de vill arbeta inom IT och teknik. Men vi är inte framme vid målet än.

– Det viktiga är att trenden fortsätter. Många unga tjejer och kvinnor med teknikintresse möter idag motstånd och skepsis från omgivningen. Vad de behöver är uppmuntran, pepp, stöd och fler utbildningsmöjligheter. Det behöver skapas utrymme för dessa nya talanger.

Beatrice fortsätter med att rikta en uppmaning till andra företag som vill attrahera fler kvinnor.

– Det är dags att gå från ord till handling och för ledningen ute på företagen att våga ta beslut som gör skillnad. Man måste också ta hand om alla eldsjälar och jobba med värderingsfrågan hela vägen ut i organisationen för att få till förändring.

På Sigma IT jobbar vi aktivt med jämställdfrågan eftersom vi är övertygade om att det behövs olika kompetenser och personligheter för att ta fram de bästa tekniklösningarna.

– Om Sverige ska behålla sin position som framgångsrik IT-nation och välfärdsland behöver vi ta vara på alla talanger vi har. Och det är inte bara upp till oss som företag. Vi behöver också se konkreta åtgärder från akademin och politiken, säger Beatrice.