AWS RE:Invent 2016 – ett event som växer lika snabbt som AWS i sig själv

Sista veckan i november höll AWS sitt årligt återkommande RE:Invent i Las Vegas, Nevada.

Årets event var företagets femte och mycket har verkligen hänt under dessa år både med AWS och eventet i sig.

Till det första Eventet så beräknade AWS med 4 000 deltagare och då var ledningen även nervösa över om de skulle lyckas fylla dessa platser. Till årets event var AWS tvungna att stänga registreringen i förväg då antalet platser på dryga 32 000 var fyllda. Med detta antal personer så IT-Kanalen.sevar även de mer än 400 olika sessionerna utspridda över tre hotell och fyra hela våningar och efter att under årens lopp täckt ett hundratal olika event så måste undertecknad säga att jag är extremt imponerad över hur väl allting flöt.

Men som sagt det är inte bara eventet som växt och under onsdagens Keynote berättar AWS CEO Andy Jassy att AWS är det snabbast växande Multi-miljard-dollar Enterprise IT bolaget i världen. AWS är dessutom positionerad som ledare för global molnbaserad IaaS enligt Gartners magiska kvadrant Eller som Fortune skrev den 27:e oktober 2016;

”AWS Continues to grow at a nearly unbelievable rate, even as credible and very deep pocketed-competitors have emerged.”

De fem superkrafterna

När AWS pratar med sina kunder om varför dessa valt och fortsätter att välja AWS som partner för sin molnstrategi så menar Andy att detta delvis kan sammanfattas genom en syn att AWS och deras tjänster och lösningar ger användaren superkrafter att göra mer med mindre på kortare tid. Dessa superkrafter har AWS delat in i fem grupper;

 • Supersonic Speed:
  AWS är den mest robusta och fullfjättrade infrastrukturs-plattformen inom IT med lösningar och tjänster inom i princip alla områden. Det som gjort detta möjligt är den takt som nya funktioner och innovationer presenteras. Under de senaste åren har nya funktioner i snitt presenterats på en daglig basis och under 2016 når denna innovation upp i ett snitt av tre nya funktioner per dag.
  För att förtydliga de möjligheter som AWS kan erbjuda sina kunder så visade Fabio Veronese, chef för infrastrukturella och teknikbaserade tjänster på Enel, som är en av de största aktörerna på den globala marknaden när det kommer till elproduktion och leverans med över 61 miljoner kunder och listat som ett av 50 globala företag som kan förändra världen.
  Tack vare företagets partnerskap med AWS har Enel lyckats kapa tiden för provisionering från 3-4 veckor till 2 dagar. Intressantast med Enel är förtaget redan är på väg in i nästa steg där företaget går ”all in” i molnet och där de fram till 2018 ska stänga sina sista datacenters, avvecklat sina stordatorer och flyttat all sin operation till AWS moln.
 • X-Ray Vision:
  Tack vare sitt breda utbud av lösningar kan AWS genom avancerad analys hjälpa sina kunder att bättre förstå både sina kunder, sin verksamhet och framför allt verksamhetens data. Detta omfattar allt från Amazon EMR till BI och maskininlärning. Möjligheten att kunna se meningen av företagets data ligger även som grund för olika AI lösningar som AWS erbjuder.
 • Immortality:
  Genom att använda tjänster från AWS så kan företag hela tiden vara uppdaterade med de senaste tekniska lösningarna och de mest innovativa tjänsterna. Detta gör att även befintliga, äldre, företag får lite av en andra andning och kan leva vidare inom den digitala framtiden.
 • Flight:
  Med detta syftar AWS på friheten som AWS plattform ger; en frihet att bygga lösningar snabbt, att bättre förstå din och ditt företags data samt friheten att kunna välja databaser fritt och inte vara låst till en tillverkare utan istället fokusera på friheten som det ger att använda öppna databas motorer.
 • Shape Shifting
  Den sista superkraften är delvis tillkommen för att släta över några tidigare felaktiga förbilder om att AWS bara jobbar i molnet. Andy var väldigt tydlig med att det under flera år kommer att fortlöpa en övergångsperiod där företag inte ska behöva välja mellan molnet eller lokalt installerade lösningar. Genom AWS plattform kan företag integrera dessa båda världar och i den takt de själv önskar flytta sina tjänster till molnet i en hybrid lösning. Dessutom erbjuder AWS möjligheten att, om något inte fungerar som planerar, möjligheten att direkt gå tillbaka till hur det var innan flytten, eller tjänsten aktiverats, vilket skapar unika möjligheter för AWS kunder.

Nya tjänster och lösningar

För att kunna leverera dessa superkrafter så krävs såklart även att AWS fortsätter sitt innovativa tänkande. Under RE:Invent presenterades därför flera nya lösningar och tjänster inom mer eller mindre samtliga områden.

 • Möjliggörande för företag av alla storlekar att dra nytta av analys av data oavsett datamängd;
  Detta har tidigare varit möjligt genom två separata lösningar i form av Amazon Redshift och Amazon EMR. Men som komplement till dessa presenterade AWS Amazon Athena, en interaktiv frågetjänst so gör det möjligt att analysera data på Amazon S3 utan att använda SQL. Fördelarna med Athena är flera men omfattar bland annat möjligheten att ställa frågor direkt till S3 utan att flytta data till Athena först. Detta innebär även att företagen inte behöver någon speciell infrastruktur för att utnyttja eller hantera Athena och så till det mest intressanta – företagen kommer bara att betala för exakt de frågor som de kör mot Athena vilket skapar en enorm flexibilitet.
 • AWS har under flera år arbetat med Artificiell Intelligens. Detta dels genom företagets P2 lösning men även genom Deep Learning, MXNet och Amazons egna maskininlärningsteknik. Dessa tekniker utgör även grunden för Amazons produkter Echo och nya Alexa vilka styrs av den nya tjänsten Amazon AI som ska göra det möjligt för utvecklare att på ett enkelt sätt få tillgång till kraftfulla AI funktioner.
  Amazon AI kommer att bestå av flera delar; Amazon Rekognition som är en Deep Learning tjänst vilken omfattar bildigenkänning och analys av denna data. Exempelvis kan tekniken använda för att läsa av förbipasserande bilar i realtid eller analys av tidigare foton för att ta reda på vad som finns på bilden. Förutom att se vad bilden innehåller kan tekniken även avgöra ansiktsuttryck med mera.
  Fördelarna med denna tjänst är flera men dels så kan användaren via batch jobb analysera alla sina bilder på en gång. En analys som sker i realtid och dessutom är mycket kostnadseffektiv.
  Nästa AI del är Amazon Polly som är en text till tal motor som även denna drivs av Deep Learning tekniken. Polly har även en i dags läget unik funktion i det att normal skriven text analyseras och presenteras i normal tal-form.

Med hjälp av Amazon Polly kommer text som ”temperaturen i sthlm är 27C” att i tal
låta ” temperaturen i Stockholm är 27 grader Celsius”.
Då tjänsten returnerar alla sökningar i form av MP3 filer kan dessa sparas och återanvändas otaliga gånger vilket skapar en enorm hastighet och optimalt bandbreddsutnyttjande.
som nästa del finner vi Amazon LEX som är den intelligenta NLU och ASR motorn som driver Alexa. Men hjälp av LEX kan utvecklare bygga lösningar som för en nära på perfekt naturlig konversation i såväl tal som text i flera steg. Det vill säga systemet kommer att analysera vad du frågar eller vill göra och genom en kombination av följdfrågor och integrerad intelligens så kan exakta svar och hjälp ges.

 • Med en öppen databasstruktur baserad på Amazon Aurora så kombineras prestandan och tillgängligheten från kommersiella databaser med kostnadseffektiviteten från öppen källkod. Amazon Aurora är fullkomligt MySQL kompatibel, erbjuder upp till 5 gånger högre prestandan jämfört med MySQL och har en hög tillgänglighet och hållbarhet. Detta till en tiondel av kostnaden för en kommersiell databas vilket sammantaget för Amazon Aurora till AWS snabbast växande tjänst någonsin.
  För att underlätta ytterligare för företag att migrera sina databaser till AWS så erbjuder företaget så klart flera färdiga lösningar. Detta omfattar allt från On-premesis lösningar, mellan databaser och automatiserade schemalagda konvertering till kombinerad datareplikering för replikering helt utan behov av att ta ner befintliga system.
  Som ännu en nyhet inom databashanteringen så lanserade AWS även PostgreSQL för Aurora vilket gör AWS lösning än mer komplett.
 • För att ytterligare stärka sin tanke om att företag fritt ska kunna välja vart de vill köra sina lösningar (i molnet, on-premesis, eller hybridbaserat) så presenterade företaget under RE:Invent ett nära samarbete med VMWare kallat för VMWare cloud on AWS. Detta samarbete medför att kunderna kommer att kunna köra VMWare program under AWS på samma sätt som de gör i traditionella datacenters. Företagen kommer även att kunna migrera med befintliga VMWare verktyg och helt sömlöst flytta arbetsbelastningar mellan systemen.

Framtidens on-premesis blir mer off-premesis

Andy Jassy pekade även på en intressant förändring av våra On-premesis lösningar som måste till tack vare alla sensorer och IoT kapabla enheter som finns och som under kommande år kommer att öka exponentiellt. Merparten av dessa enheter som finns idag har mycket begränsade integrerade resurser både sett till lagring och bearbetningskraft men delvis även till möjligheten att vara konstant uppkopplade. Detta gör att molnet blir det naturliga mellansteget för dessa lösningar och ser vi detta över tid så kommer antalet fysiska enheter, som på ett eller annat sätt finns just on-premesis utan att befinna sig i datahallar eller liknade platser öka så mycket att de mer klassiska, fysiska servrarna i olika datacenters med automatik kommer att minska därför att en direktkommunikation mellan dessa båda ändnoder blir omöjlig.

Tar vi sedan detta till ytterligheten så kommer det även under flera åt framöver att finns enheter som inte kan vara anslutna mot internet konstant men som ändå behöver prata med annan utrustning. Det kan handla om enheter som är placerade på svåråtkomliga platser där normal täckning inte finns såsom vindkraftverk eller oljepumpar till havs.

Självklart har AWS tagit fram en lösning på detta problem och namnet på denna nya tjänst är Greengrass. Med denna lösning så byggs en grundläggande funktionalitet in i respektive enhet av tillverkaren. Härefter installeras Greengrass Runtime modul och efter detta så får enheten möjlighet till lokal beräkningskapacitet, en säker kommunikation som inte är beroende av konstant uppkoppling, lokalt placeras data caching för att hantera den data som samlas in när enheten inte är ansluten och slutligen får enheten möjlighet till lokalt integrerad kommunikation vilket gör det möjligt för den att prata med andra enheter utan att behöva gå via Internet.

En större och en gigantisk snöboll

Förra året lanserade AWS tjänsten Snowball som på ett enkelt och säkert sätt låter företag flytta stora datamängden till molnenet utan att vänta på en tidskrävande internetbaserad överföring. Konceptet blev minst sagt en succé och antalet planerade enheter som tagits fram tog slut på kort tid. Under året som gått har AWS, som alltid, lyssnat på sina kunder och till årets event lanserades två efterföljare till den första snöbollen.

Den första av dessa heter AWS Snowball Edge och är en hybrid enhet som kombinerar 100 TB lagring (samt möjlighet till klustring) med intern beräkningskapacitet i form av integrerad Greengrass teknik. Denna kombination breddar även enhetens användningsområden och istället för att bara vara en ”dum” lagrings/transportlösning kan enheten nu även användas för enklare beräkningar och lagring av stora datamängder inom bland annat IoT eller platser där konstant uppkoppling kan vara känsliga såsom på delar av sjukhus.

Den andra nyheten, som även drog till sig mest uppmärksamhet på hela eventet, var AWS Snowmobile. Då allt fler företag idag sitter på PB av data och detta antal företag under åren kommer att åka kraftigt så beslutade AWS att ta fram en special-container och en lastbil som kör denna. Kombinerat klarar denna lösning att överföra 100PB data genom att containern på plats ansluter till företagets datacenter med en separat fiberkabel. Skulle motsvarande data mängd skickas över en dedicerat 10 Gbps internetlina skulle detta ta 26 år. Med Snowmobilen utförs samma arbete på cirka 6 månader och detta med högsta möjliga säkerhet i form av bland annat flervägs kryptering.

[slideshow_deploy id=’16470′]