Hem Kvinnor på Kanalen Hållbar digitalisering kräver fler kvinnor i branschen

Hållbar digitalisering kräver fler kvinnor i branschen

Publicerat av: Redaktionen

[KVINNOR PÅ KANALEN] Fler kvinnor efterfrågas i IT-branschen och behövs också inom många tekniska områden för att uppnå en jämställt hållbar bransch. IT-kanalen träffar Josefin Rosén, Principal Advisor Advanced Analytics and AI på SAS Institute för att prata hållbar jämställdhet.

Hållbar digitalisering kräver fler kvinnor i branschen 2

Josefin Rosén, Principal Advisor Advanced Analytics and AI på SAS

Analytics Experience i Milano 2019 går av stapeln med fokus på samarbete under en slogan som lyder: ”Together we make analytics real” och det är också det som är kärnan i konferensen som är uppdelad på tre dagar. AI, IoT, GDPR, Open data, maskininlärning, digitalisering och transformation är ämnen som lyfts av olika framgångsrika deltagare representerade från världens alla hörn. Tyngdpunkten ligger som ovan nämnt också på just hur man tillsammans kan röna framgång och uppnå nya mål tillsammans. Transparens, samarbete och innovation är nyckelord som kommer att leda utvecklingen framåt. Vi är mitt uppe i en digital revolution som berör många samhällsfunktioner som exempelvis hälsa, miljö och infrastruktur för att ge några exempel. Det finns många förbättringar att göra och de globala hållbarhetsmålen som är grunden i Agenda 2030 är konkreta mål som jordens befolkning behöver uppnå. Givetvis är detta inget enmansjobb som vilar tungt på några enstaka personers axlar, det är en uppgift som kräver nya typer av just samarbeten mellan länder och företag, människa och maskin, samt inte minst samarbeten mellan män och kvinnor i allt större utsträckning. I dagsläget är kvinnorna underrepresenterade inom många tekniska och digitala områden och yrken. Josefin Rosén ser en förändring inom de tekniska och digitala områdena men mer behöver göras för att intressera och locka unga kvinnor att söka sig till de för närvarande mansdominerad områdena.

På SAS utgör kvinnorna nästan hälften av alla anställda och mer än 40 procent arbetar också på ledande positioner. Josefin Rosén berättar att företaget utgör en arbetsplats där kvinnor trivs. Det finns en anledning till att Fortune magasin år efter år uppmärksammar och utnämner SAS till en av de bästa arbetsplatserna för kvinnor. Man har hela tiden varit pionjärer inom området och arbetat med en företagskultur som bygger på jämställdhet. Grundtanken är att man enkelt ska kunna kombinera familj och karriär utan att behöva välja. Familj och fritid tas på allvar och många kvinnor vittnar om fördelarna. Lika självklart är det att stötta projekt och Girls who Code är ett exempel där syftet är att introducera kodande i tidig ålder. Här inspireras och skolas några av USA:s framtida kvinnliga ingenjörer. Det handlar om att väcka unga flickors intresse för kodning och visa dem vilka möjligheter som finns med kodning. Som det ser ut i dagsläget är det mindre än vart femte kvinna som tar sin examen inom datavetenskap, det vill Girls who Code ändra på.

– Det är ett viktigt initiativ som vi inom SAS stöttar och gärna lyfter i sammanhang som exempelvis på Global Forum, säger Josefin Rosén.

 Själv började hon sin karriär som legitimerad apotekare på ett sjukhus inom vården som lung- och medicinapotekare. Det var när hon doktorerade som hon började studera läkemedelsmolekyler och deras struktur relaterade till aktiviteten hos molekylen genom att bygga modeller och 2009 disputerade Josefin Rosén inom prediktiv kemi. Till en början arbetade hon mest med läkemedelsdata och biologiska data, men efter några år fortsatte hon sin karriär inom SAS där hon får möjlighet att arbeta med en stor bredd av tillämpningsområden.

– När det gäller avancerad analys är tillvägagångssättet liknande oavsett var datat kommer från.  I min nuvarande roll är jag inriktad mot att med avancerad analys och AI skapa värde från data.

Hon förklarar att utvecklingen de senaste åren har gått från att diskussionerna ofta fastnade i definitioner, vad som egentligen är AI och maskininlärning, via en ”vi-måste-komma-igång-med-AI”-fas, till att man idag diskuterar produktionssättning och till och med uppskalning av lyckade AI-projekt.

– Under ”vi-måste-komma-ingång-med-AI”-fasen gjordes det många projekt inom företag och verksamheter som egentligen inte ledde till något nytt, fokus låg mycket på att ”komma igång” och visa att man hängde med. Det var en stress jag tror att många upplevde. Men de senaste ett och ett halvt åren pratar allt fler kunder om produktion och om att skala upp påbörjade projekt. Det handlar inte om att bara vara med på tåget utan om att faktiskt arbeta på ett annat sätt.

Det handlar alltså verkligen om att bli ännu bättre på att samarbeta och att gemensamt hjälpa befintliga modeller att bli ännu bättre. Här är olika sektorer i samhället framgångsrika på lite olika sätt. Transparens är en viktig nyckelfaktor som man brottats med inom bankvärlden som är regulatoriskt styrt.

– Vi behöver hela tiden minska marginalerna och optimera processer för att vara mer hållbara. Här spelar AI en stor roll och det är med hjälp av AI som vi har en chans att uppnå hållbarhetsmålen.

Som bekant är USA, Kina och Asien ledande inom digitalisering. Sverige ligger som IT-moget land bra till men utvecklingen regleras, inom citationstecken, eftersom det finns hårda lagar som skyddar privat data i syfte att värna om individens integritet.

– GDPR är viktigt i Sverige och så ska det vara. Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att hantera data på ett ansvarsfullt sätt och följa EU:s regelverk för hållbar och ansvarsfull AI.

Tekniken finns redan, nu handlar det om vad vi vill ska automatiseras.

– Man måste hela tiden tänka på människa och maskin och hur de två kan samverka. Jag tror att framtiden kommer att handla om att använda än mer avancerade algoritmer och också våga lita på dem. Vi kommer att bli bättre på att bygga hållbara system som vi kan använda på ett tryggt sätt. För att uppnå bästa resultat behöver vi ytterligare utöka samarbeten av olika slag och se till att kvinnor och män leder utvecklingen tillsammans, avslutar Josefin Rosén.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>