Huawei på partnerjakt i Sverige

[KVINNOR PÅ KANALEN] Huawei har sortimentet som behövs för att bygga datacenter. Nu satsar man på att bredda partnerskaran i Sverige. Det ska ge fler helhetsåtaganden.

Huawei på partnerjakt i Sverige 1
Linda Liang, Sverigechef som benämns Enterprise Business Group, inom Huawei Technologies Sweden

Den kinesiska jätten Huawei är, förutom för en del trubbel med amerikanske myndigheter, mest känd för sina smarttelefoner och utrustning för telekomföretag. Men företaget har även en tredje gren, nämligen hårdvaruprodukter för IT-infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar, men även utrustning för till exempel avbrottsfri elförsörjning.

Kort sagt, allt som behövs för att bygga datacenter. Ansvarig i Sverige är Linda Liang, med titeln Huawei Enterprise Managing Director for Nordics. IT-utrustning står för cirka tio procent av Huaweis omsättning.

̶  Vi körde i gång på allvar i Sverige 2017 och är redan nu 50 personer. Det är en blandad personalstyrka, berättar Linda Liang.

Bland personalen lokalt i Sverige finns säljare, lösningsspecialister, kanalspecialister, service och support, samt även folk som sysslar med forskning och utveckling. Forskningsdelen har en praktisk inriktning, med nära kontakter med supportfunktionen. Huawei IT-del säljer inte direkt, utan jobbar uteslutande via partner. Globalt har man en varierad uppsättning återförsäljare och andra typer av partner. I Sverige handlar det om tre olika distributörer, samt ”andra linjens partner” som jobbar med implementation, till exempel Proact. Man samarbetar även med företag som bygger datacenter.

Huawei strävar efter större variation i partnerledet även i Sverige. Så här finns möjligheter för svenska företag att knyta kontakter med en leverantör med brett utbud.

̶  Det kan vara både stora och små partnerföretag och även sådana som är specialiserade på vissa branscher vad gäller slutkunder, säger Linda Liang.

Med en breddad partnerskara blir det lättare att ge sig på vad Linda Liang kallar för ”plattformsjobb”, alltså större helhetsåtaganden. Här kommer även övergången till molnteknik in i bilden. Föredrar man att jobba med någon av molnjättarna Amazon, Microsoft eller Google?

̶  Vi har vår egen publika molnplattform sedan september 2017, svarar Linda Liang stolt.

Men i realiteten får man nog koncentrera sig på att integrera lösningar från marknadsledarna med sina egna produkter. I alla fall ett tag framöver. Linda Liang vill inte nämna namn på några konkurrenter, men det finns en bred skara att välja bland. Huawei tillsammans med partner konkurrerar till exempel med leverantörer som Dell och kort sagt med alla andra konstellationer som erbjuder allt från specifik utrustning för IT-infrastruktur, till hela datacenter.

Efter några år i Sverige har Linda Liang mycket gott att säga om IT-klimatet här:

̶  De nordiska länderna befinner sig i en teknisk transformation och ligger långt framme på molnteknik. Vi har ett starkt fokus på att underlätta migrering från traditionella IT-miljöer till molnet, vi förstår båda miljöerna. Vi fokuserar också på att bygga ekosystem med partner, så vi passar in.