Kanalhjälten ITF

Nicklas Henriksson, ITF
Nicklas Henriksson är vd för ITF.

Det har tagit tid, men under 2014 har ITF sett det stora genomslaget. Det handlar om it som tjänst och boomen har gjort att de inleder genomgripande förändringar i bolaget. Bland annat har man tagit in sin första CFO.

Deras namn betecknar i någon mån samtidigt den största och mest omvälvande trenden för dem – och för övriga aktörer i partnerledet: Svensk IT-funktion. Fast kanske känner de flesta dem bättre som ITF, kort och gott.

Hur som helst är det just funktionstrenden som har påverkat dem mest under året och som också i någon mån har överraskat mest. Inte att det sker, det har varit på gång länge, konstaterar vd Nicklas Henriksson, men med vilken kraft det har skett under året.

– Efter att ha pratat funktionslösningar i 15 år så händer det plötsligt!

Vunnit breda funktionsaffärer

ITF omsätter 365 miljoner kronor och gör ett resultat på ungefär fem miljoner kronor. De har växt med ungefär 15 procent under året och nu är de 85 anställda fördelade på två kontor. 

Under året har de sammantaget genomgått 50 nya certifieringar. 

Vilka skulle du säga har varit de största händelserna för er under året?

– Vi har vunnit flera viktiga funktionsaffärer som involverar i stort sett alla delar av bolaget.  

Han vill inte peka på några specifika affärer eftersom ”det vore orättvist”.

– Men de affärer där vi flyttar fram våra positioner med ett funktionstänk är de som är strategiskt viktigast för oss.

Funktionsaffärer, som sagt. Och det hänger tätt ihop med en tydlig trend hos kunderna, nämligen den att de i allt högre grad vill ”diskutera affärsnyttan med sina it-investeringar”, förklarar Nicklas.

Det stärkta fokuset på it som tjänst, eller snarare den kraftigt ökande efterfrågan på den typen av erbjudanden, innebär också utmaningar som Nicklas sammanfattar med att det krävs mer utbildning internt och nya typer av dialoger med tillverkare.

– Och det innebär inte minst spännande diskussioner med fler kontaktpersoner hos våra kunder, säger Nicklas.

Rekryterade CFO för att klara nya affärsmodeller

Spännande, väljer han att formulera sig. Och utmanande, eftersom det till övervägande del inte rör sig om personer med it-kunskap utan snarare är individer som sitter mitt i affären på olika nivåer. 

Under året har man också behövt utveckla nya betalningsmodeller och inte minst hitta sätt att finansiera dessa. Och det handlar inte om någon bagatellartad uppgift. För att kunna göra bland annat det på ett bra sätt har man under året sett till att rekrytera en CFO, Mats Läckgren.

Vilken blir hans roll?

– Det är flera saker, dels går vi mot helt nya affärsmodeller där vår nye CFO bidrar med sin erfarenhet, både i kundgränssnittet men också gällande hur vi ska klara vår egen finansiering som kommer att bli mer kapitalkrävande framåt. 

– Vi får också en tydligare styrning internt som gör att vi kan bli mer effektiva mot kund, uttryckt på ett annat sätt så kommer vi att ge kunden mer tid för att verkligen förstå och lösa deras problem snarare än att lägga tiden internt på administration.    

”Hjälp oss att vara kreativa!”

ITF:s viktigaste leverantörer heter Dell, HP, IBM, Lenovo, Microsoft och Lexmark. De som får högst betyg av Nicklas är de som ”på allvar börjar bry sig om hur vi gör affärer med våra kunder, och tar reda på vad de kan hjälpa till med”. 

Hans råd till såväl leverantörer som distributörer – deras största är Also, Arrow, Ingram Micro och Tech Data:

– Var innovativa och bry er om vår affär! Hjälp oss att vara kreativa i hur vi blir bättre, vinner fler affärer och blir mer kostnadseffektiva. HR

Svensk IT-funktion / Fakta

Inriktning: Systemintegratör
Ägare: Flera av de anställda
Vd: Nicklas Henriksson
Omsättning: 365 msek (uppsk. 2014)
Antal kontor: 2

3 höjdpunkter under 2014

  1. Kraftig ökning inom funktionsaffärer 
  2. Rekryterat CFO för utveckling av nya finansieringsmodeller
  3. Ändrat fokus från kunder ger mer diskussioner kring affärsnytta

Post Comment