Sommarrepris: Kanalhjälten Office IT-Partner

[publicerades först 150220] Ni är alla hjältar i kanalen. Ni slåss mot rörliga mål, kämpar för att pressa upp marginalen en tiondel här och en tiondel där. Knådar om affärsmodeller, bygger nya strukturer, organisationer. För att orka med detta krävs en hjältes mod, envishet och styrka. Under två veckor lyfter Henrik Rådmark fram 12 återförsäljare som under 2014 lyckades särskilt bra. Men kom ihåg – vi ser er alla.

Mia Irborg
Mia Irborg, vd Office IT-partner.

IT-Partner må bestå av 39 entreprenörsdrivna kontor. Men vd Mia Irborg utvecklar kedjan med fast hand och målet är givet: varje kontor ska växa som strategisk rådgivare hos sina kunder.

Office IT-Partner har haft siktet stadigt inställt på en sak: att klättra uppåt i värdekedjan. Det illustrerar deras viktigaste arbete under 2014. I praktiken har det inneburit att man sett till att alla ledningspersoner på kedjans 39 kontor har genomgått ett ledarutvecklingsprogram för att höja sin strategiska förmåga. 

– Vi har haft och har alltjämt ett stadigt fokus på att växa som strategiska rådgivare hos våra kunder, att bli strategiska partner till dem i tilltagande grad, säger Stefan Nilsson som är marknadschef på huvudkontoret i Solna. 

Fem nya kontor

När han summerar året för IT-Kanalen lyfter han särskilt utmärkelsen som Årets SMB-partner hos Microsoft, men även det interna kick-off-evenemanget för alla medarbetare.

– Och så har vi öppnat fem nya kontor under 2014, säger han.

Vilken har varit era viktigaste produktområden eller tjänster under året?

– Vårt fortsatta arbete med strategisk rådgivning och Strategiskt Partnerskap, som är kedjans modell för att förflytta oss uppåt i värdekedjan, har varit centralt. Och att jobba mer mot verksamheten [hos kunderna] med affärsnytta [som drivkraft] än tidigare, säger han.

När han får frågan om vilken trend som har påverkat dem mest eller på annat sätt varit viktigast för dem går svaret i samma linje. 

– I och med molnets framfart köper verksamheten mer och mer it i många fall utan att blanda in it-avdelningen. Detta ställer helt andra krav på både oss som leverantör men också på kunden själv då kunden måste anpassa sin organisation och it-avdelning för att möte dessa nya inköpsmönster.

Lönsamhet i molnet största utmaningen

Men det är förstås ingen trend som har dykt upp plötsligt på Office IT-Partners radar. Den har synts där under en längre tid och kedjan har parallellt utvecklat arbetssätt och processer för att kunna hantera det. 

– Så för oss innebär trenden att vi fortsätter utveckla vår organisation och våra kompetenser mot just detta.

Vilken har varit den största utmaningen under året?

– Att hitta nya lönsamma affärsmodeller kring molntjänster.

Hur möter ni den?

– Genom att ha tätare dialoger och samarbeten med leverantörerna samt ta nästa steg under 2015 och allokera mer resurser för att vidareutveckla detta inom kedjan.

Det är inte förvånande att Stefan lyfter Microsoft som en leverantör där samarbetet fungerat särskilt bra. Han säger att det finns en ”tydlig strategi för samarbetet, en tät dialog och breda kontaktytor”.  Också HP hamnar högt på listan, och i synnerhet när det gäller samarbetet tillsammans med distributören Also kring printtjänster. 

– Det området har haft en hög tillväxt under året och god lönsamhet, säger han.

Han gillar förresten täta dialoger. Och om man som leverantör vill få högt betyg av Office IT-Partner är det ett bra sätt – förvisso föga förvånande. Det handlar också om att sätta sig in i kedjans affär bättre, och inte minst i kedjans kunders affärer. 

Vilken är er största utmaning och er främsta möjlighet under 2015?

– Eftersom vi är så breda i vårt erbjudande är utmaningen att få resurserna att räcka till för att kunna fokusera på så många olika områden som vi gör. 

– Största möjligheten ligger nog i att fortsätta utveckla vårt koncept kring FunktionsIT, it som tjänst, samt vår process kring strategisk rådgivning och vår modell Strategiskt Partnerskap, för att på så sätt kunna hitta nya områden som växer den totala affären och genererar än mer kundnytta till våra kunder. HR

 

Office IT-Partner / fakta

Inriktning: Rikstäckande återförsäljare av innovativa IT-lösningar, 39 kontor, 450 anställda, omsättning ca 1 miljard SEK
Ägare: Kedjans kontor
Vd: Mia Irborg
Omsättning: 1 mdr kr (2013)
Antal kontor: 39

 

4 höjdpunkter under 2014

1 Fem nya kontor 

2 Slutfört utbildningen  Ledarlinjen 2.0 hos alla ledningsgrupper 

3 Utnämnd till Årets SMB-partner av Microsoft

4 Hög tillväxt inom printtjänster

Post Comment