Nutanix utökar sitt partnerprogram

Alla inblandade ska kunna sälja mer, snabbare och mer självständigt.

Nutanix utökar sitt partnerprogram 1Nutanix, en ledande leverantör av molntjänster, utvidgar sitt partnerprogram i syfte att skapa ett närmare samarbete för ömsesidig lönsamhet.

Partnerprogrammet, Power to the Partner, skiljer sig från andra partnerprogram genom att inte baseras på omsättning utan på hur mycket varje partner investerar i Nutanix mjukvaror och tjänster.

Därmed kan alla företag i värdekedjan erbjuda mer sammanhållna och stabila produkter och service.

Den nya utökade partner programmet riktar sig särskilt till VAD-distributörer (value-added distributors) och globala systemintegrerare, GSI (global systems integrators) samt innehåller nya erbjudanden till återförsäljare, i samtliga fall oberoende av verksamhetsområde.

Detta fördjupade samarbete har delvis möjliggjorts genom Nutanix nya partnerskap med Intel vilket ger GSI- och VAD-företag ökad självständighet, bland annat att utveckla egna lösningar inom hyperkonvergerad infrastruktur.

Inom Power to the Partner finns även ett nytt program, Influence Incentive Program, en belöning till partners som i hög grad bidrar till försäljning som gynnar även andra företag inom samarbetet.

Till nyheterna hör också att Nutanix nu tydligare premierar partners som investerar tid och resurser i att sälja Nutanix produkter, exempelvis i form av rabatter.

Från februari 2019 förser också Nutanix sina närmaste partners med XLAB-mjukvarulicenser som ger dem möjligheter att självständigt utveckla mjukvara från Nutanix.