Sommarrepris: Strategen om mobilitet

Mikael Ramnö, Antoma
Mikael Ramnö, Antoma.

[publicerades först 150108] Alla företag vet att mobilitet är nyckeln till framgång. Men få vet egentligen vad, hur och varför. Det är bra för dig i partnerledet. Nu gäller det bara att bygga förmåga att hjälpa dem.

Mobilitet, detta nya (inte) stora område med så många aspekter. Är det hot eller möjlighet för kanalen? Well, kanalstrategen Mikael Ramnö på konsultföretaget Antoma, inser att det faktiskt skulle kunna betraktas som hot, utifrån ett antagande att leverantörer vill ta en större del av kakan.

– Den oron har funnits vid flera teknikskiften tidigare. Som när Microsoft slutade att skeppa kartonger till företagskunder och nu senast med Office 365. Men ganska snart har det visat sig att det inte bli mindre att göra för kanalen, utan tvärtom.

Komplexiteten spelar dig i händerna

Så även i det här fallet, tror han. Kanalens roll stärks eftersom mobilitet är ett ytterligt komplext område, resonerar han.

Vilket naturligtvis innebär att kundernas behov av stöd och guidning ökar.

Hans råd till partnerledet är kort och gott att rusta sig. Det krävs ofta djupare kunskaper kring kundernas verksamhet för att kunna ge bra råd och vara det stöd som krävs. Eftersom mobilitet omfattar så många delar krävs också konkreta idéer om hur kunden kan utnyttja det.

– Alla företag vet på något sätt att de borde ge sig in i mobilitet, men få förstår på vilket sätt de borde göra det för att det verkligen ska skapa ett värde för affären, säger han.

Avsaknad av strategi kan bli dyrt

Somliga kastar sig in i mobilitetsprojekt utan att riktigt ha satt upp någon plan eller inkluderat det i någon övergripande strategi, vilket gör att det mycket väl kan kosta mer än det smakar.

– Här tror jag att en framkomlig väg är att utöka sina kunskaper inom specifika branschsegment, att bygga vertikal kompetens inom mobilitetsområdet, om man har möjlighet.
– Mindre återförsäljare och konsultföretag kanske inte har nödvändiga resurser att göra det, då är istället styrkan det innebär att vara just liten och nära kunderna något man kan använda för att skapa ett värdefullt erbjudande kring mobilitet.

Stödet kunderna behöver handlar om allt från grundläggande strategi till val av teknikspår. Vad ska man med mobilitet till? Vad är det över huvud taget? På vilket sätt kan det skapa värde för mitt företag? Vilka tekniska plattformar passar oss bäst?

Tekniken handlar om mer än Iphone

Det finns en uppsjö frågor som inte direkt handlar om it, utan snarare om hur det går att förändra och effektivisera affärsprocesser med hjälp av mobil teknik och mobila lösningar. Och även om du inte är beredd att ge dig in i det högst affärsstrategiska området öppnar sig ett nytt när kunden väl satt sin plan och spikat sina mål.

Tekniken kring mobilitet handlar om så mycket mer än Iphone, Android eller Windows. Kunden måste välja en strategi även för it-miljön som ska möjliggöra mobilitet och Mikael Ramnö ser att den komplexitet som tekniken innebär ofta utgör ett hinder för kunden.

Samtidigt höjer han en varnande finger. Det är inte självklart så att du som partner ska kasta dig på allt som kan tänkas rymmas under mobilitetsparaplyet hals över huvud. Det är möjligen en bättre idé att ta det lite lugnt, föreslår han. Att faktiskt inte försöka se till att ligga allra längst fram. Det har åter att göra med komplexiteten.

– Det är väldigt krävande att bygga upp ett brett erbjudande inom mobilitet, med utbildningar av konsulter inom teknik och strategi på flera nivåer och lägga resurser på att följa och försöka se vilka trender som är värda att hoppa på.
– Så det är nog en god idé att ligga lite efter, säger han.

Styr efter välgrundade beslut

Men tolka honom rätt. Det handlar inte om att blunda och köra vidare i gamla spår. Det handlar om att följa med, men liksom kunderna göra det utifrån väl grundade beslut om vart man ska som företag och hur stora satsningar man mäktar med.

– De återförsäljare och konsulter som tar det lite lugnt och verkligen ser till att förstå nyttan med olika mobila tillämpningar tror jag har störst chans att långsiktigt knyta sina kunder närmare sig.
– Det finns inte en CTO eller CIO som har möjlighet att själv utveckla och driva en mobilstrategi för ett stort bolag. De måste ha hjälp och där har kanalpartner en roll att fylla, säger han.

Strategens 5 bästa

1. Satsa på branschkompetens för att kunna sälja lösningar mer proaktivt. Mindre aktörer gör klokare i att bygga kompetens utifrån sina befintliga kundrelationer.
2. Se att kundens utmaningar börjar med affärsstrategin. Tekniken kommer sen.
3. Lägg dig inte allra längst fram i utvecklingen – det kostar förmodligen mer än det smakar.
4. Se mobilitet som ett sätt att knyta dina kunder närmare dig på lång sikt.
5. Gör en egen plan för vilken roll ni ska ha och hur ni ska nå dit – områdets komplexitet påverkar även dig.

Post Comment