Surfhastigheten i Sverige fortsätter att öka

Snitthastigheten för svenska bredband är 59 Mbit/s och de snabba abonnemangen blir fler.

För första gången finns nu en bredbandsoperatör som har ett genomsnitt på Surfhastigheten i Sverige fortsätter att öka 1över 100 Mbit/s. Det visar Bredbandskollens rapport Surfhastighet i Sverige 2008-2016.

Den genomsnittliga hastigheten för att ta emot och skicka data över fasta bredband har ökat i alla län. 2016 var det inte något län som hade under 50 Mbit/s för att ta emot data, medan det 2013 inte var något län som hade över 50 Mbit/s.

Stockholms län har högst genomsnittlig hastighet med 84 Mbit/s. Lägst genomsnittlig hastighet har Jönköpings län med 52 Mbit/s. Högst genomsnittlig hastighet för en enskild teknik 2016 var det i Södermanlands och Skåne län där mätningarna via fiber hade medelhastigheter över 101 Mbit/s för att ta emot data. Även på Gotland har mätningar givit ett genomsnitt över 100 Mbit/s, men här i kabel-tv-nätet.

– Hastighetsutvecklingen är fortsatt positiv i Sverige men vi kan nu se en tydlig förändring i vilka abonnemangsformer som svenskarna väljer för sitt bredband. ADSL-nätet ser ut att vara på väg att avvecklas, och vi ser att de kunderna förflyttas till bredband via de mobila näten istället. De snabba abonnemangen blir fler trots att de allra flesta inte behöver så snabba hastigheter, säger Rickard Dahlstrand, ansvarig för Bredbandskollen på Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

I årets rapport är andelen mätningar med snabba abonnemang fler. Det vill säga abonnemang som utlovar hastigheter på över 100 Mbit/s. Och för första gången finns nu en bredbandsoperatör som levererar en medelhastighet på över 100 Mbit/s för fiber.

För första gången sedan Bredbandskollen gjorde sin första rapport 2008 så sjunker hastigheten för en bredbandsteknik. Mobilt bredband var 10% långsammare 2016 än 2015 (17 Mbit/s jämfört med 19 Mbit/s). Samtidigt har det under samma mätperiod varit ökningar av hastigheterna för fiber och kabel-tv. En anledning till minskningen av hastighet kan vara att ADSL-kunderna går över till mobilt bredband och fler användare då samsas om samma mobila nät.

– Förra året trodde vi också att mobilt bredband för datorer var på väg ut eftersom antalet mätningar sjunkit kraftigt. Den trenden har vänt och nu ser vi en rejäl ökning på antalet mätningar där. En tydlig indikation på var dessa ADSL-kunder tagit vägen, säger Rickard Dahlstrand.

Vilken hastighet behöver jag egentligen?
En enkel tumregel kan vara att du behöver ungefär 10 Mbit/s per person i ett hushåll. Men olika tjänster på internet ställer olika krav på vilken hastighet en bredbandsuppkoppling måste ha. Det som kräver mest hastighet generellt är att streama film. Att streama en film via en tjänst såsom Netflix kräver ungefär 5 Mbit/s.