Tosibox och svenska OEM Automatic sluter nytt avtal kring säker IoT

Tosibox ingår ett svenskt distributionsavtal med OEM Automatic, en ledande specialist på komponenter för industriautomation i Europa.

Tosibox och svenska OEM Automatic sluter nytt avtal kring säker IoT 1Att framtiden tillhör IoT finns det idag få bedömare som betvivlar. Beräkningar från informationsbolaget IHS visar att år 2025 kommer närmare 75 miljarder enheter vara anslutna mot varandra, en ökning på cirka 325 % gentemot idag. Samtidigt förväntas säkerhetsinvesteringar inom IoT stiga kraftigt de kommande åren. Detta ställer konkreta krav på produkter som kan leverera kostnadseffektiva lösningar som främjar flexibilitet, integritet och hög säkerhet.

Den finska säkerhetsleverantören Tosibox har länge varit världsledande inom säkerhetslösningar för IoT-implementeringar inom industriautomation och dess produkter används av kunder i 120 länder världen över. Tosibox fokuserar på att förenkla IoT-integration med motiveringen att fjärråtkomst inte behöver vara komplicerat, dyrt eller tidskrävande. Ett alternativ är att fokusera på unika modulära högsäkerhetslösningar, som är så pass enkla att installera att ett IoT-projekt är igång på bara några minuter.

Svenska OEM Automatic, en av Europas ledande leverantörer för industriautomation, inleder nu ett samarbete med Tosibox som distributör av företagets produkter i Sverige. Andreas Hvittfeldt, marknadsgruppschef på OEM Automatic, berättar:

“Vi gläder oss åt att inleda ett partnerskap med Tosibox. Deras produkter passar väl in i vårt sortiment och är i linje med vår utveckling mot smarta produkter. Vi har idag en ökad efterfrågan från våra kunder om möjligheten att på distans kunna styra/övervaka sin produktion eller delar av produktionen.”

Ett exempel på detta är Tosibox senaste produkt, fjärråtkomstenheten Lock 500, som är designad och byggd för framtidens krav på IoT-baserade lösningar med höga krav på pålitlighet. Enheten erbjuder en massiv datagenomströmning (throughput) som tillåter 50 samtidiga VPN-anslutningar. En demonstration av produkten kommer ske på mässan Scanautomatic som äger rum den 9–11 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Tosibox ser fram emot samarbetet.

”Vi påbörjar en kraftfull satsning inriktad på internationell expansion. Samarbetet ger en stark signal till branschen att vi förstärker vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Vi är glada att välkomna OEM Automatic som ny partner” säger Jarno Limnéll, verkställande direktör på Tosibox.