We can do IT – framtidens IT-kvinnor

[KVINNOR PÅ KANALEN] IT-Kanalen fick möjligheten att närvara vid en nätverksträff i lite After Work-form, ett samarbete mellan huvudarrangören IAMCP Women in Technology och värdföretaget Evry.

We can do IT – framtidens IT-kvinnor 1
Vänster: Susanne Asp, IT-distributören Ingram Micro även sitter i styrelsen för IAMCP och Jenny Lindh, en av grundarna av Evrys kvinnliga nätverk.

Tanken var  att slå ytterligare ett slag för att locka fler kvinnor till IT-branschen. En bransch som inte räknas som jämställd vilket enligt arrangörerna behöver förändras.

Under kvällens event vi var över 80 kvinnor på plats, vi fick lyssna till föreläsare och även flera sessioner med gruppintervjuer/paneldebatter vilket gav en härlig dynamik till eventet. Den gemensamma uppgiften var att inspirera och väcka liv i kvinnor med teknikintresse. Fler kvinnor som verkar inom IT och teknologi ger fler kvinnliga förebilder för unga tjejer.

Ett tänk som bekräftades när vi fick en pratstund med Susanne Asp som förutom sin roll som business manager hos  IT-distributören Ingram Micro även sitter i styrelsen för IAMCP  och driver undergruppen IAMCP Women in technology:

”IAMCP är en medlemsorganisation som arbetar för medlemmarnas önskemål. I nuläget är det c:a 130 medlemsföretag som alla är partners till Microsoft. Kvällens syfte är att få tjejer intresserade av  att våga pröva på mer tekniska roller och att få in fler kvinnor i branschen. Självklart är de kvinnor som närvarar ikväll redan verksamma inom tech-branschen men vi hoppas att budskapet ska spridas genom att folk nätverkar, trivs och entusiasmerar folk runt omkring sig”, menade Susanne Asp.

Hon berättade vidare att liknande träffar hålls c:a tre gånger per år. Förutom att kvinnor får träffas, nätverka och inspireras ger ju eventet även bra  marknadsföring för värdföretaget. Samtidigt får IAMCP komma ut till medlemsföretag och träffa fler människor – företrädes vis kvinnor eftersom det är kvinnor man vänder sig till. En win-win-situtation för alla med andra ord.

We can do IT – framtidens IT-kvinnor 2
Karin Schreil, VD på Evry vill uppmuntra kvinnor att söka sig till tech-branschen.

Själva eventet öppnades med att deltagarna hälsades välkomna av Susanne Asp och Jenny Lindh en av grundarna av Evrys kvinnliga nätverk innan Karin Schreil – VD på Evry – som talade om vikten av att kvinnor – som är i minoritet i teknikbranschen – får möjligheten att träffas, diskutera och inte minst inspirera varandra.

Bland talarna kan nämnas 17-åriga Emma Nöjd – gymnasist som går andra året på teknisk gymnasieutbildning – som under en PRAO på Evry kom i kontakt med teknik och inte minst programmering vilket var avgörande för hennes gymnasieval. När Emma berättade om könsfördelningen i sin gymnasieklass – 21 killar och tre tjejer – understryks det faktum att killdominansen bland framtidens tekniker är stor. Spridandet av ett tekniskt budskap till unga tjejer behövs således även om antalet tjejer i branschen ökar och Sverige ligger i framkant när det gäller kvinnor inom teknik och IT.

Vi fick sedan möta några unga kvinnor – lite äldre än Emma dock – som berättade om hur de hamnade i IT-branschen. En av dem Annsofi som redan som litet barn fick upp ögonen för IT när hennes pappa köpte en dator och hon lärde sig rita i Paint och hur familjen sedan skaffade internet – den gamla modemvarianten då surfa på nätet innebar att man blockerade all telefoni i hemmet. Då Annsofi som 10-åring skapade sin första hemsida och ville förbättra sådant hon inte var nöjd med genomförde hon – utan att veta om det – sin första HTML-kodning.

Att få in fler kvinnor inom IT och teknologi var Annsofis panel enig om. Teknikföretag måste likaväl som andra typer av företag spegla hur samhället ser ut. 50% av våra invånare är kvinnor och därför är det viktigt att allt ifrån beslut till utförande inom den tekniska sektorn görs av både män och kvinnor. De framförde också nyttan av att ha andra kvinnor i det egna arbetsteamet för att få en samsyn och dessutom slippa känna ett utanförskap.

We can do IT – framtidens IT-kvinnor 3
Att få in fler kvinnor inom IT och teknologi var Annsofis panel enig om, Sindhu en av deltagarna avslutade ”I framtiden kanske vi har en kvinnlig Mark Zuckerberg att se upp till”.

Här lyftes även det tragiska faktumet att kvinnor än idag behandlas annorlunda än män i den tekniska branschen fram. Kvinnorna i panelen menade att det är provocerande att vissa män nästan behandlar dem som mindre vetande eller inte lika viktiga enbart för att de är kvinnor. Det är, som Annsofi uttrycker sig, lite som att komma ny i innebandylaget som tjej när laget består av killar. En ny kille får fler chanser medan lagets nya tjej måste lyckas direkt”.Tanken på förebilder för yngre tjejer lyftes även här. Sindhu en av deltagarna avslutade samtalet med att:
”I framtiden kanske vi har en kvinnlig Mark Zuckerberg att se upp till”.

Kvällens enda manliga talare hette Robin Svenhard – utvecklare och chef för  Custom Solutions på Evry. Robin menade att som chef eller ledare i ett tekniskt företag har man ett ansvar för att uppmuntra tjejer till att inte bara arbeta med IT och teknologi utan att även våga och vilja ta ledande roller. Robin menade att det finns hinder som man måste över.

Osäkerhet hos kvinnliga medarbetare är det första hindret man ofta möter följt av det faktum att om man som kvinna  kommer in i ett manligt sammanhang  blir man en representant för sitt kön. Misslyckas den ensamma kvinnan i ett mansdominerat sammanhang tolkas det lätt som ett misslyckande för det kvinnliga könet.

We can do IT – framtidens IT-kvinnor 4
Robin Svenhard – utvecklare och chef för  Custom Solutions på Evry.

Det ligger därför ett stort ansvar hos dem som är chefer över kvinnliga tekniker som är på väg in i arbetet. Deras önskemål måste uppmärksammas och  ledaren måste se styrkor hos de unga kvinnorna före eventuella svagheter.

Att få kvinnliga medarbetare att våga satsa på tekniska roller är, enligt Robin Svenhard, viktigt för alla. Det är inte bara kvinnorna som tjänar på det. Företagen kommer också att bli vinnare. Ett team bestående av medarbetare med olika kompetenser, olika bakgrund och olika kön kommer att lyckas bättre än ett team med bara lika.

Anna Gulliksen och hennes team har tagit fram den nya tidens verktyg för att rekrytera fördomsfritt. Hon förklarade hur företag nu kan rekrytera med ”Gamification” och därmed få ett mer jämställt utfall som även känns mer i tiden än många andra rekryteringsförfaranden.

Kvällen avslutades med en väldigt uppskattad föreläsning av Suzan

We can do IT – framtidens IT-kvinnor 5
Suzan Hourieh Lindberg, VD på Nordens första data drivna Diversity Management byrå – The Social Few

Hourieh Lindberg, VD på Nordens första data drivna Diversity Management byrå – The Social Few,

hon berättade om vikten av att mäta perspektiv och jobba insiktsdrivet i alla delar av organisationen med syftet att lyckas skapa inkluderande och framtidssäkrade organisationer.

Behovet av kvinnliga förebilder genomsyrade hela kvällen. Alla som talade lyfte vikten av just det. Att nätverksevent av den typen vi fick vara med på behövs är alldeles uppenbart. Det räcker att titta på rådande könsfördelningen inom IT och teknik. Därför råder det inget tvivel om att IAMCP Women in Technology fyller ett syfte.

Avslutningsorden gav vi till värdföretaget Evrys VD Karin Schreil – som i egenskap av kvinna och VD för ett teknikföretag redan befinner sig i en förebildsposition för unga kvinnor: ”För oss är det självklart att vara värdar för ett sådant här event. Vi vill ta en aktiv roll i att uppmuntra kvinnor att söka sig till tech-branschen men också stötta de kvinnor som redan är i branschen genom att inspirera och visa på möjligheter”.

Av: Mattias Lundqvist