Över 1,7 miljoner svenskar har drabbats av internetbrottslighet under de senaste 12 månaderna

Norton släppte idag sin årliga Norton Cybersecurity Insights Report. En studie som omfattar 21 000 konsumenter över hela världen, varav 6 000 från sex länder i Europa.

Rapporten avslöjar att 1,7 miljoner svenskar har utsatts för nätkriminalitet under det senaste året, vilket är en ökning med 200.000 personer jämfört med föregående period.  Rapporten visar att nätkriminella kommit över ca 2,6 miljarder SEK och de drabbade i genomsnitt lagt 20,4 timmar på att hantera konsekvenserna. Undersökningen visar att de som tidigare drabbats av internetbrottslighet trots dåliga erfarenheter är mest benägna att fortsätta med ett riskfyllt beteende, vilket gör dem fortsatt sårbara för nya angrepp.

IT-Kanalen.se
Ola Rehnberg, säkerhetsexpert för Norton i Norden

Norton Cybersecurity Insights Report,  avslöjar dessutom att även om konsumenternas medvetenhet om internetbrottslighet ökar, är många passiva när det gäller att skydda sin privata information. Nästan tre fjärdedelar (73 %) av svenskarna vet att de aktivt måste skydda sin information när de är uppkopplade, ändå är de benägna att klicka på länkar eller öppna bifogade filer med skadlig kod från avsändare de inte känner.

Konsumenternas passiva inställning är ett riskfyllt beteende som gör det enkelt för hackare att genomföra sina kampanjer genom att fortsätta finslipa sina metoder och utnyttja nya sårbarheter. Även om bedrägerier via nätfiske har funnits i över två decennier har människor fortfarande svårt att identifiera falska e-postmeddelanden. Var femte svensk (21%) kan inte identifiera ett nätfiskeangrepp. Den digitala generationen, så kallade millennials, är de som oftast drabbas av nätbrottslighet, där 35 procent har utsatts under det senaste året i Sverige. Även affärsresenärer (29 %), föräldrar (27 %) och män (22 %) uppgav rätt hög nivå av internetbrottslighet.

”Vår undersökning visar att människor blir allt mer medvetna om behovet av att skydda sin privata information när de är uppkopplade, men de är inte motiverade att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig”, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert för Norton i Norden. ”Samtidigt som konsumenter fortsätter att slarva med säkerheten, finslipar hackare sina bedrägerier, vilket in sin tur gör det ännu viktigare för alla att vidta åtgärder.”

Konsumenter medger att de känner till riskerna

Internetbrottslighet och dess risker uppfattas idag på samma sätt som brott i den fysiska världen och många ser nu dessa faror som likvärdiga riskerna i det verkliga livet.

  • Nära hälften av de svenska konsumenterna (45 %) uppgav att det nu är svårare att skydda sig när man är uppkopplad jämfört med att skydda sig i den fysiska världen.
  • Över hälften i Sverige (52 %) uppger att de anser att det är mer riskfyllt att uppge finansiell information uppkopplad mot ett offentligt Wi-Fi-nätverk än att läsa upp sin kontokortsinformation på en offentlig plats.
  • 52 procent tror att sannolikheten är större att någon får obehörig åtkomst till deras anslutna hemmaenheter än till deras bostad.

Dåliga vanor är svåra att bryta

Att bli utsatt för internetbrottslighet är en verklig risk då vi lever i en allt mer uppkopplad värld. Siffror visar att vi ändå förhåller oss fortsatt passiva och uppvisar riskfyllt beteende när det gäller att skydda privat information.

  • Svenska millennials (18-34 år) uppvisar förvånansvärt dåliga vanor när det gäller internetsäkerhet och delar gärna lösenord som äventyrar deras säkerhet. Mer än varannan (56%) uppger att de gärna delar sina lösenord. Det är troligen därför som millennials fortfarande är de vanligaste offren för internetbrottslighet då 35 procent av svenska millennials har utsatts för internetbrottslighet under det senaste året.
  • Svenskar är fortsatt villiga att klicka på länkar från avsändare de inte känner eller öppna skadliga bifogade filer. Var femte svensk (21 %) kan inte identifiera ett nätfiskeangrepp och 16 procent måste gissa för att avgöra om det är fråga om ett riktigt meddelande eller nätfiske. Det innebär att nästan fyra av tio är sårbara. Av de svenskar som utsatts för nätfiske upplevde två av tre (66%) en negativ utgång, som till exempel kapade konton eller data.

Konsumenter fortsatt passiva och antalet drabbade ökar

När konsumenter fortsätter vara passiva gällande internetsäkerhet kommer hackare utnyttja alla möjligheter och fortsätter finslipa sina färdigheter med mål att kapa onlinekonton.

  • En av tre svenskar (34 %) känner sig överväldigade av mängden information som de behöver skydda när de är uppkopplade, medan majoriteten av svenskarna (64 %) anser att säkerhet bör vara något självlärt. Det här kan leda till att fler människor utsätter sig för risker, med tanke på en växande okunskap om internetsäkerhet.
  • Konsumenters passivitet när det gäller att skydda uppkopplade enheter, riskfyllt onlinebeteende och delning av lösenord resulterade i att ytterligare 200.000 svenskar drabbades av internetbrottslighet jämfört med samma period förra året.

Post Comment