Advenica lanserar säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag

Cybersäkerhetsföretaget Advenica lanserar, tillsammans med norska Databanken AS, en molntjänst för sekretessbelagd information, speciellt utformad för norska kommuner och myndigheter.

Tjänsten följer EU:s nya dataskyddslag — General Data Protection Regulation (GDPR) som kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL), i maj år 2018.

Advenicas tjänst ger ett stärkt skydd för den registrerade, samt för de som registrerar eller behandlar personuppgifter, med en unik krypteringslösning för hantering av DATASKYDDkänslig data. Lösningen säkerställer att känslig information förflyttas på ett säkert sätt från en kommun eller myndighet, till själva lagringen, utan att leverantören kan läsa eller manipulera informationen.

“Att hantera personuppgifter i molntjänster och inte minst i sociala medier är ett komplext område. Inom en mycket snar framtid kan bolag få böta upp till fyra procent av sin omsättning, max 20 miljoner euro i böter om man inte följer EU:s nya dataskyddslag. Advenica erbjuder redan nu tjänster som förhindrar att information som ska vara skyddad hamnar i orätta händer”, säger Einar Lindquist, CEO, Advenica AB.

GDPR gäller de företag som samlar in, processar eller lagrar personuppgifter. Lagen gäller företag som är verksamma inom EU och organisationer utanför EU – alla som har affärsrelationer med en organisation som är verksamt i EU eller lagrar data i något EU-land. Detta för att göra skyddet så heltäckande som möjligt för EU:s medborgare.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) som baseras på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD). Målsättningen med den nya dataskyddsförordningen är att på ett effektivt sätt modernisera dataskyddsreglerna i de 28 EU-medlemsländerna som har släpat efter i den digitala utvecklingen.

Tekniken har de senaste årtiondena genomgått enorm utveckling och tiden är mogen för att introducera nya revolutionerande lösningar som möjliggör enorma besparingar och en ökad säkerhet för den stadigt ökande datamängden inom offentlig sektor. Dagens teknikplattformar gör det möjligt att utforma lösningar som kan utgöra grunden för nationell standardisering, baserat på intelligent nyttjande av dagens standardlösningar tillsammans med en mycket stor grad av flexibilitet, avseende existerande lokala lösningar inom offentliga sektorn. Det är en stor fördel att redan utvecklade plattformar, (t.ex. Altinn, Feide, HELFO) för olika slags tjänster, enkelt kan integreras med Databankens tjänster och produkter.

I oktober 2015 ingick Advenica i ett strategiskt samarbete med Databanken som erbjuder molnbaserade lösningar till sina kunder i Norge.

”De tjänster som Advenica erbjuder används av nationer och dess säkerhetsorganisationer. Vi är mycket stolta över att vara först med framtidsäkrade lösningar, för norska kommuner och myndigheter, som sedan kommer att bli lagstiftade i EU under år 2018”, säger Ernst M. Carlsen, CEO, Databanken AS.

Baserat på norska Datatilsynets (motsvarande Datainspektionen) vägledningar för informationssäkerhet, har norsk offentlig sektor under 20 års tid byggt trygga säkra lösningar efter bästa förmåga med den då tillgängliga tekniken. Det har medfört hundratals installationer över hela landet som idag driftas, underhålls, uppgraderas och förnyas lokalt i 600 statliga, 19 fylkeskommunala och 428 kommunala verksamheter inom informations- och kommunikationsteknologi.

Post Comment