Före detta Visma-bolaget Azets storsatsar i Sverige

Azets är en ledande leverantör av outsourcingtjänster och rådgivning inom ekonomi, löner och HR.

Före detta Visma-bolaget Azets storsatsar i Sverige 1
Anders Fryxell Vd på Azets

Efter att Visma sålt av BPO-divisionen står man nu på egna ben och ser stor potential att växa i Sverige och Norden. På grund av dagens snabba teknikutveckling och krav på effektiviseringar väljer fler att även outsourca redovisning och andra ekonomiska processer. Branschen, som idag omsätter mellan 40 och 50 miljarder kronor per år, har en stor tillväxtpotential och förväntas öka med fem procent årligen.

I Sverige är målet att Azets ska öka omsättningen med minst 50 procent de kommande tre åren. I fjol omsatte vi över 2 miljarder kronor, varav 335 miljoner i Sverige.

Vad är den största utmaningen för er den närmaste tiden?

Det är som alltid många saker att parera i den föränderliga värld vi lever i. Just nu har vi fokus på att förvärva andra aktörer och då är det viktigt att vi hittar intressanta bolag som kompletterar oss och driver vår verksamhet i rätt riktning. Det är inte helt enkelt. Dessutom är vårt varumärke nytt och okänt, även om vi som bolag funnits i många år, så det måste vi sprida och bygga. Sen tampas vi, precis som alla andra aktörer på marknaden, med rekryteringen av erfarna konsulter inom lönesidan. Det finns för få helt enkelt och rörligheten är rätt stor. Det behöver vi få bukt med och vi etablerar t ex nu fler kontor utanför Stockholm, säger Anders Fryxell.

Tycker du att företagen utnyttjar den digitala tekniken på bästa sätt?

Nej, det finns fortfarande väldigt många företag som har manuell hantering av t ex tidrapportering, utläggshantering, fakturering och rapportering.

Medvetenheten och nyfikenheten hos företagen vi möter har dock ökat då de förstår att det ger möjlighet att effektivisera hanteringen och sänka kostnaderna. Den moderna tekniken ställer allt högre krav på den egna organisationen vad gäller förmåga och resurser att följa med i utvecklingen. Detta är frågor som affärsledningarna i allt större utsträckning börjar ställa till sig själva.

Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder digitalisera sina ekonomi- och löneprocesser så de får alla fördelar det för med sig. Allt från att hanteringen blir effektivare, till att kunden får bättre insikt i sin verksamhet då informationen blir lättare att analysera och ta action på när den är digital.

Vi lägger stora resurser på att utveckla nya produkter och tjänster – dels i syfte att förenkla digitaliseringen för våra kunder, men även för att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen för med sig, t ex genom artificiell intelligens och business intelligence, avslutar Anders Fryxell Vd på Azets.