Fujitsu skyndar på den digitala transformationen för företag med förbättrad multi-cloud hybrid-IT

Efter tillkännagivandet av det fördjupade samarbetet med de strategiska molnleverantörerna Microsoft och VMware.

Fujitsu skyndar på den digitala transformationen för företag med förbättrad multi-cloud hybrid-IT 1Nu bygger Fujitsu vidare på sitt partnerskap med SAP och Oracle för att leverera snabbare och mer effektiv digital transformation till sina kunder.

Fujitsu stärker sin ställning inom multi-cloud integration och driftstjänster för att möta upp det växande kompetensunderskott av som finns i branschen, och stärker därmed också sin position som en ledande global systemintegratör.

Förbättringarna adresserar ett växande behov på marknaden av en utomstående aktör med ett utbrett ekosystem av partners och ledande branschkunskap som kan orkestrera och hantera komplexa IT-miljöer. Med ett brett urval av molnleverantörer som spänner över flera plattformar och hyperscale-tjänster erbjuder Fujitsu ett heltäckande utbud av tjänster inom såväl integration som drift för organisationer med hybrid-IT och multi-cloud-miljöer.