Microsoft Azure – det kompetenta molnet

Det digitala molnen växer kontinuerligt och IaaS lösningarna blir allt mer kompletta alternativ till traditionella on-premises lösningar. Ett av företagen som leder moln utvecklingen är Microsoft med sin Azure plattform.

Med en ökad molnintegration hos mer eller mindre samtliga företag så trappar molnleverantörerna upp sina tjänsteportföljer med nya och förbättrade funktioner och tjänster. Under Microsoft Azure Tour i Stockholm den 18:e november så fick vi en pratstund med Corey Sanders, Partner Director of Program Management, samt Anders Wendt som är Sveriges affärsområdeschef för Cloud och Enterprise vilka gav sin syn på hur organisationer och individer kan arbeta med och integrera molntjänster i sin vardag.

 

Logisk utveckling

Molnet som fenomen är defensivt inget nytt men under senaste dryga året har molnet börjat visa på sin verkliga potential och användbarhet säger Anders Wendtanders wendt (003)

  • – Tidigare har molnet och de tjänster som är kopplade däremot varit mer eller mindre uteslutande av ren lagringskaraktär. Detta har nu börjat svänga och vi ser att allt fler appar och program erbjuds som virtuella molnbaserade tjänster. Detta har medfört att molnet gått från lite av ett nödvändigt ont till en verklig resurs i alla led och för alla användartyper.

 

Corey Sanders säger även att detta är en logisk utveckling då vi överallt går från att använda data för att i efterhand corey sanders (002)analysera data till i realtid få en prediktiv bedömning av mer eller mindre allt i vår omgivning.

  • –  Den enda lösningen för företag som vill överleva och följa med i utvecklingen, oavsett om det handlar om klädbutiker, försäkringsbolag, medicinsk forskning eller nästan vad du själv kan tänka dig, är att flytta delar eller hela sin dataanalys, programhantering och datalagring till molnet. På detta sätt skapas den agilitet och tillgänglighet som i dagens samhälle är ett måste och gör att ditt företag kan vända det som skulle kunna varit ett hinder till en marknadsfördel

 

Säkrare och enklare

Under Azure Tour var det framför allt två ord som återkom oavsett om vi pratade IoT, Datacenter i molnet eller programutveckling för Azure. Dessa två var säkrare och enklare.

Dels är Azures senaste version säkrare än föregångare men framför allt så är Azure som antingen IaaS eller SaaS lösning oftast säkrare jämfört on-premises lösningar.

  • Som användare har du en identitet som ger till tillgång till tusentals appar och företagsresurser. Dessa kan du sedan hantera och styra vilken enhet som helst tack vare MDM och MAM vilka är en del av Microsoft Enterprise Mobility, säger Sander.

Då Azure dessutom har integrerat informationsskydd och mycket enkel med kraftfull administration så kan företagens administratörer med minimala resurser övervaka och styra stora mängder data och användare. Dessutom så kan vi nu se nyttan av Azure RMS, där det nu förutom att skydda filerna, också går att övervaka och följa upp vilka som öppnar/försöker öppna filerna, hur många gånger filer är lästa med mera

Anders Wendt avslutar med att säga att vi även ska komma ihåg att vi, tack vare Windows 10s enhetliga plattform, får ett gemensamt gränssnitt över multipla enheter och systemtyper. Detta i kombination med Azure Stack ger oss kraftfulla verktyg för automatisering och nätverks virtualisering i såväl publika som privata moln

För mer information kring Microsoft Azure;

www.azure.com

https://azure.microsoft.com/sv-se/blog/

Specifika bloggar;

Brad Andersson om Enterprise mobility: http://blogs.technet.com/b/in_the_cloud/

Server and cloud – Allmänt: http://blogs.technet.com/b/server-cloud/

 

[slideshow_deploy id=’9733′]

Post Comment