Oracle- Snart är datahallarna borta

Under Oracle Open World i San Francisco stora konferens där talas det givetvis mycket om allt smartare databaser.

Oracle- Snart är datahallarna borta 1
Carl Frögelius, Oracles Sverigechef

Det område där Oracle länge levt i skuggan av Amazon och Microsoft är dock molntjänster där företaget nu lagt in högsta möjliga växel.

I ett samtal med IT-kanalen säger Oracles Sverigechef Carl Frögelius att datahallar snart är ett minne blott.

– Kring år 2025 lär det knappast finnas några datahallar kvar på stora företag. I stället för egna servrar köper man bara en tjänst.

Carl Frögelius pekar på att alla Oracles kommande tjänster ska vara helt fokuserade på molnet.

– Vår försäljning av både hårdvara och kundlicenser minskar stadigt medan den största delen av nyförsäljningen inom Applications ligger på molnprodukter.

När det gäller Oracles databaser och middelware säljs det fortfarande mycket för intern installation men även här ser företaget ett ökat intresse för molntjänster, speciellt inom tester och utveckling.

Bring your own license
– Den som köper databaser som en tjänst köper inte bara en infrastruktur. Nu börjar vi tala om konceptet ”bring your own license”. Det innebär att kunderna som köpt våra licenser kan använda dom som en databastjänst i molnet, något som gör det enklare för kunderna att gå över till molnet.

– Med denna modell blir det mycket billigare jämfört med tidigare modeller. Det beror bland annat på att databaserna körs på Oracles specialiserade hårdvara vilket innebär att man ofta kan få fem gånger snabbare datahantering.

Bland Oracles större kunder i Sverige märks byggjätten Skanska där Conny Björling har titeln Head of Enterprise Architecture.

Oracle- Snart är datahallarna borta 2
Conny Björling, Head of Enterprise Architecture

 

– Vi har en molnstrategi där visionen är att vi ska vara 100 procent på molnlösningar inom åtta år, säger Conny Björling.

Cloud first
Han talar om en aggressiv vision där ledordet är ”cloud first” när det gäller alla nya lösningar som Skanska tittar på.

– Denna strategi innebär att vi får helt nya relationer med våra leverantörer eftersom man inte längre ska köpa licenser utan enbart tjänster. Detta innebär att vi måste skapa mycket närmare band till leverantörerna eftersom det är det enda sättet att kunna påverka produkterna.

Som exempel på detta nämner Conny Björling satsningen på beslutsstödsplattformen Oracle Business Intelligence Cloud Service.

– Tidigare hade vi lite för mycket manuell hantering och Excellösningar för våra analyser men började för tre år sedan inse att vi ville satsa på molnlösningar. Oracle har ju testversioner av sina produkter som vi provkörde eftersom vi länge haft en nära relation till Oracle. Det dröjde inte mer än 17 dagar innan vi gemensamt kunde utveckla en fullt fungerande plattform.

Bland de övriga områden som det talas mycket om under Oracle OpenWorld är maskininlärning och artificiell intelligens.

– Nu kommer vi med en databas som baseras på maskininlärning där man tar in all kunskap från kundernas egna system med funktioner för att kunna patcha sig själv och anpassa sig för kundernas behov. Det vi går emot nu är att alla våra produkter har maskininlärning i sig, säger Carl Frögelius

– Utvecklingen liknar den vi ser inom fordonsbranschen med självkörande bilar där vi nu kan tala om självkörande system, avslutar Carl.

https://www.oracle.com/openworld/on-demand.html

https://www.oracle.com/openworld/on-demand.html