Tre steg till att definiera en strategi med molnet i första rummet
Hem NyheterMolntjänster Tre steg till att definiera en strategi med molnet i första rummet

Tre steg till att definiera en strategi med molnet i första rummet

Publicerat av: Redaktionen

Precis som NetApps affärsmål utvecklas så måste även IT utvecklas. Vi söker ständigt efter sätt att effektivisera IT-processer för att bli mer effektiva när det gäller kostnader och smidighet.

När vi såg molnet som en möjlig lösning upptäckte vi att kärnfrågan hade förändrats från ”till molnet Tre steg till att definiera en strategi med molnet i första rummet 2eller inte till molnet?” till ”hur går vi till molnet och varför?”

På NetApp IT har vi tidigare tittat på molnet som ett statiskt ändläge där varje applikation placerades i molnet på individuell basis. Vi insåg då att vi skulle kunna nyttja molnet på ett mycket mer dynamiskt sätt. En dynamisk strategi gör det möjligt att flytta program in, ut, och inom moln, samt göra justeringar i förhållande till hur arbetslaster och riskfaktorer ändras. Den gör det också möjligt att kontinuerligt utvärdera var i molnet applikationerna finns och varför. Vår strategi bygger på en blandning av privata och publika moln (som inkluderar SaaS-leverantörer) och syftar till att eliminera legacy-datacenterkonceptet.

Ett av de största misstagen en IT-avdelning kan göra är att hantera molnet som om det vore ett projekt med ett slutdatum. IT-organisationer måste inse att de behöver molnet som en del av sin nya verksamhetsmodell. Att anta denna nya modell kräver genomtänkt planering i termer av smidighet, skalbarhet och möjligheter att ge support. Nedan beskrivs en metod för hur ni kan starta er egen molnresa.

Nästa hållplats: molnet

Många CIO:er har frågat oss varför NetApp IT beslutat att flytta till molnet. Vårt svar är att alla företag måste dit, oavsett om det är privata, publika/SaaS eller troligen en kombination av dessa. NetApp IT ser molnet som något som möjliggör smidighet för att kunna

  • Maximera teknikinvesteringar
  • Leverera affärsmöjligheter snabbare
  • Säkerställa ökade supportmöjligheter
  • Öka förmågan att utnyttja framtida teknik och IT-tjänster

Med målet att alla applikationer kommer att hamna i molnet behövdes ett ramverk för att styra dessa beslut. Ett ramverk för hur vi införlivade molnet i utvecklingen av vår dagliga verksamhet. NetApp IT strävar efter att bibehålla flexibiliteten utan inlåsning för att möta verksamhetens ständigt föränderliga behov och upprätthålla konkurrensfördelar. Ramverket hanterar hur nya applikationer placeras i molnet samt hur legacy kan utvecklas för att förläggas till molnet.

Inse att du redan finns i molnet och lär dig av det

Många IT-organisationer ser molnet som en ny teknik när verkligheten är att de sedan årtionden nyttjar molnbaserade SaaS-företagstjänster, såsom lönehantering, HR-funktioner, leads generation, och helpdesk. Det är också troligt att ditt företag använder molnet utan IT:s inblandning. Exempel på detta kan hittas till exempel inom marknadsföring, ekonomi och försäljning.

NetApp IT:s ramverk för molnbeslut

Målet här är att ta reda på varför din organisation valde att använda SaaS, validera dessa kriterier och sedan tillämpa detta på resten av miljön. Troligtvis har du valt SaaS eftersom applikationer och tjänster inte var kärnan i företagets kompetens. Kärnkompetens blir grunden för ditt molnbeslutsramverk.

Utveckla ditt ramverk för molnbeslut

Du kommer att behöva ett ramverk för att fatta beslut, i syfte att standardisera och göra din leverans och operativa process konsekvent för molnet. Vi insåg att kärnkompetens var ett resultat av den första bedömningen. Nu behöver vi lägga det åt sidan för ett ögonblick så att vi kan tillämpa kriterierna på bästa möjliga sätt på hela din applikationsportfölj.

I vår egen miljö använder vi redan Gartner Pace Layering-metodiken för IT-styrning för att prioritera teknikinvesteringar. Vi insåg att den också kan hjälpa oss att definiera vårt ramverk för molnbeslutet och prioritera ordningen för övergången till molnet. Denna metod ger en strukturerad strategi baserad på roller i tre olika kategorier som applikationerna har i verksamheten. Vi har lagt till en fjärde kategori som kallas Commodity eller bassystem vilken omfattar alla vanligen använda desktop- eller tjänstebaserade applikationer i hela företaget. Dessa kategorier är:

System för datahantering – Dessa applikationer är den enda källan till sanning för dataset med information. Som exempel kan nämnas löner, intäktsredovisning, installerad bas, etc.

System för differentiering – Dessa program är avgörande för företagets konkurrensfördel på marknaden. Ett exempel är NetApp AutoSupport (ASUP), vårt eget kundstödssystem.

System för innovation – Dessa applikationer är utvecklade för att nyttja nya möjligheter på marknaden eller förbättra den interna effektiviteten och kräver ett snabbt, proof-of-concept-liknande tillvägagångssätt för att testa nya funktioner. Målet är att fatta beslut om att investera i dem så fort som möjligt.

Bassystem – All programvara som används genomgående i hela företaget. Detta inkluderar e-post, helpdesk, samarbetsverktyg, Office-verktyg, och webbkonferensverktyg.

Kategorisera dina program och applikationer

Nu när du förstår klassificeringarna är nästa steg att placera dina IT-stödda applikationer i en av de fyra kategorierna. Denna process bör vara enkel och endast ta ett par timmar i anspråk. Detta är inte en detaljerad övning. Målet här är att identifiera de första fokuskategorierna på enklast möjliga sätt.

För NetApp IT var det mest logiskt att fokusera på våra bassystem och system för innovation. Bassystem är inte en kärnkompetens och borde redan vara i molnet. NetApp IT har en mycket aggressiv strategi för att göra detta till en verklighet.

När du flyttar bas- och innovationssystem till molnet kommer du att inse att system för datahantering och differentiering är mer komplexa att analysera. Detta beror på att dessa system är äldre system för de flesta företag. Dessa system är oftast mycket kundanpassade och mycket integrerade med mycket specifika proprietära funktioner. De bör vara en del av din privata molnstrategi.

Många av de applikationer och program som kategoriseras som system för datahantering är inte en kärnkompetens och bör utvärderas mot alla arbetsaffärsmässiga krav för att göra ett slutgiltigt beslut för var de ska placeras. När du går igenom denna övning kommer du att upptäcka många av dessa system kommer att bli kandidater för SaaS-baserade lösningar.

Nu när du har dessa kategorier kan du börja utveckla dina policyer, såsom krav på att alla nya applikationer ska vara förberedda för molnet, utan egna begränsningar eller anpassningar. I framtida inlägg kommer vi att prata om hur du utvecklar policyer för både nya och legacy-applikationer vilket även kommer att handla om vikten av att ha kontroll över dina data oavsett vilka moln eller applikationer de finns i.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>