Moderna dataskydd för arbetslaster i molnet för att minska cybersäkerhetsrisker
Hem NYHETERUNDERSÖKNINGAR Moderna dataskydd för arbetslaster i molnet för att kunna minska cybersäkerhetsrisker

Moderna dataskydd för arbetslaster i molnet för att kunna minska cybersäkerhetsrisker

Publicerat av: Redaktionen

Veeam Software, ledare inom modernt dataskydd, har precis släppt resultaten av företagets Cloud Protection Trends Report 2023 som omfattar fyra viktiga as-a-Service-områden:

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) och Backup and Disaster Recovery as a Service (BaaS/DRaaS).

Undersökningen visar att företag inser det ökade behovet av att skydda sina SaaS-miljöer. Nästan 90 procent av de tillfrågade Microsoft 365-kunderna använder exempelvis kompletterande åtgärder i stället för att enbart förlita sig på inbyggda återställningsfunktioner.

Den främsta anledningen till denna typ av säkerhetskopiering är att förbereda sig för en snabb återställning från cyber- och ransomware-attacker, samt för att kunna upprätthålla regelefterlevnad, vilket rapporten visar är IT-chefernas främsta drivkraft.

Höjdpunkter i rapporten:

 • Nya arbetslaster laddas upp i molnet i en mycket snabbare takt än gamla arbetslaster avvecklas i datacentret, men överraskande nog tar 88 procent av respondenterna i undersökningen tillbaka arbetslaster från molnet till sitt datacenter av en eller flera anledningar, exempelvis på grund av utveckling, kostnads-/prestandaoptimering eller katastrofåterställning.
 • Då cybersäkerhet (inklusive skydd mot ransomware) fortsätter att vara ett allvarligt problem har företag utvecklat sina dataskyddsstrategier, och de flesta verksamheter delegerar ansvaret för säkerhetskopieringen till experter, istället för att kräva att varje ägare av arbetslasten (IaaS, SaaS, PaaS) skyddar sin egen data. Majoriteten av säkerhetskopieringar av molnbaserade arbetslaster görs nu av backup-teamet och kräver inte längre specialiserad expertis, samt utgör inte en extra börda för molnadministratörer.
 • Moderna dataskydd för arbetslaster i molnet för att minska cybersäkerhetsriskerIdag använder 98 procent av verksamheterna molnbaserad infrastruktur som en del av sin dataskyddsstrategi. DRaaS uppfattas överträffa de taktiska fördelarna med BaaS genom att tillhandahålla expertis kring planering, implementering och testning av affärskontinuitet och katastrofåterställning (BCDR). Tillgång till expertis uppges vara en primär fördel enligt abonnenter som väljer sin BaaS/DRaaS-leverantör baserat på affärsmannaskap, tillgång till tekniska IT-återställningsarkitekter och operativ assistans vid planering och dokumentation av BCDR-strategier.
 • Tyvärr, som ofta är fallet för nya molnbaserade arkitekturer, antar vissa PaaS-administratörer felaktigt att den inbyggda styrkan hos molnbaserade tjänster avlastar behovet av säkerhetskopiering: 34 procent av verksamheterna säkerhetskopierar ännu inte sina molnbaserade filresurser och 15 procent säkerhetskopierar inte sina molnbaserade databaser.

– Den växande användningen av molnbaserade verktyg och tjänster, påskyndad av den stora övergången till distansarbete och nuvarande hybrida arbetsmiljöer, sätter strålkastarljuset på hybrida IT- och dataskyddsstrategier inom olika branscher, säger Danny Allan, CTO och Senior Vice President of Product Strategy på Veeam. När cybersäkerhetshoten fortsätter att öka måste verksamheter se bortom traditionella backup-tjänster och bygga ett målmedvetet tillvägagångssätt, som passar deras affärsbehov och molnstrategi bäst. Undersökningen visar att arbetslaster fortsätter att flytta från datacenter till moln och tillbaka igen, såväl som från ett moln till ett annat, vilket orsakar ännu mer komplexitet i dataskyddsstrategin. Resultaten av denna undersökning visar att även om moderna IT-företag har gjort betydande framsteg inom moln- och dataskydd, finns det fortfarande arbete kvar att göra.

Resultaten från Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 inkluderar:

Software as-a-Service (SaaS):

 • 90 procent av verksamheterna inser att de behöver säkerhetskopiera Microsoft 365. Och rapporten visar att endast 1 av 9 (11 procent) av verksamheterna inte skyddar sin Microsoft 365-data. En lovande majoritet på 89 procent använder säkerhetskopior via tredjepart/BaaS eller förbättrade versioner av Microsoft 365 där informationen skyddas i väntan på kommande lagstiftning (även kallat legal hold), eller både och.
 • Undersökningen visar att de flesta verksamheter har lämnat över ansvaret för säkerhetskopiering till sina tredjepartsleverantörer, istället för att kräva att varje ägare av en arbetslast (IaaS, SaaS, PaaS) skyddar sin egen data. Detta är en effekt av att man blivit bättre på att utveckla dataskyddsstrategier i kombination med en ökad oro för ransomware. Detta underblåser den negativa utvecklingen mot att man fortfarande låter ansvaret över säkerhetskopieringen ligga kvar hos företagets IT-avdelning, snarare än att kräva ansvar från applikationsägaren.

Infrastructure as-a-Service (IaaS): Även om verksamheter av alla storlekar nu anammar hybrida molnarkitekturer, betyder inte att en flytt till molnet gör det mindre viktigt att arbeta i ett modernt datacenter.

 • 30 procent av molnbaserade arbetslaster kommer från ”Cloud First”-strategier, där nya arbetslaster startar i molnet i mycket snabbare takt än gamla arbetslaster avvecklas i datacentret.
 • 98 procent av verksamheterna använder en molnbaserad infrastruktur som en del av sin dataskyddsstrategi, inklusive molnlagringsnivåer, molninfrastruktur för katastrofåterställning eller användning av BaaS/DRaaS-leverantörer.
 • 88 procent tar tillbaka arbetslaster från molnet till sitt datacenter av en eller flera anledningar (utveckling, kostnads-/prestandaoptimering eller katastrofåterställning). Detta belyser behovet av dataskyddsstrategier under 2023, för att säkerställa konsekventa skydd och möjligheten att migrera, när arbetslaster flyttas från datacenter till moln, från moln till datacenter eller från ett moln till ett annat moln.
 • Majoriteten av säkerhetskopieringarna av arbetslaster i molnet görs nu av backup-teamet och kräver inte längre specialiserad expertis, vilket innebär att kopieringarna inte längre utgör en extra börda för molnadministratörer. Samtidigt som nästan alla verksamheter säger att de följer de regulatoriska krav som ställs på lång sikt, behåller endast hälften av verksamheterna säkerhetskopior av sin molndata under ett år.

Platform as-a-Service (PaaS): Även om många organisationer ”lyfter och flyttar” servrar från datacentret till IaaS, är de flesta överens om att framtiden är att köra grundläggande IT, såsom filresurser och databaser, som inbyggda molntjänster i IT-arbetslaster:

 • 76 procent kör filtjänster på molnbaserade servrar och 56 procent kör hanterade filresurser från AWS eller Microsoft Azure
 • 78 procent kör databaser inom molnbaserade servrar och 65 procent kör hanterade databaser från AWS eller Microsoft Azure

Backup and Disaster Recovery as-a-Service (BaaS/DRaaS): Nästan alla IaaS/SaaS-miljöer använder också molntjänster som en del av sin dataskyddsstrategi i någon form.

 • 58 procent av verksamheterna använder hanterad säkerhetskopiering (BaaS) jämfört med 42 procent som använder molnlagring som en del av sin självhanterade dataskyddslösning. Det är intressant att nästan hälften (48 procent) började med att hantera molnlagringen på egen hand, men bytte så småningom till BaaS.
 • Nästan alla organisationer (98 procent) hävdar att de använder molntjänster som en del av sin dataskyddsstrategi, även om det varierar från molnlagring som ett arkiv, till fullfjädrade BaaS- eller DRaaS-tjänster.
 • De flesta företag eftersträvar BaaS främst för att uppnå operativ och ekonomisk effektivitet, samt för att säkerställa överlevnadsförmåga för data från oförväntade katastrofer och ransomware-attacker. Det är anmärkningsvärt att BaaS inte längre ses som den ”bandmördare” som vissa experter har sagt, då respondenterna i undersökningen säger att nästan 50 procent av deras data fortfarande lagras på band under hela dess livscykel, oavsett deras användning av molnbaserade dataskyddstjänster.
 • Respondenterna anser att DRaaS överträffar de taktiska fördelarna med BaaS, genom att tillhandahålla expertis kring BCDR-planering, implementering och testning. Expertis anses också vara en viktig fördel vid valet av en BaaS/DRaaS-leverantör, som innebär tillgång till tekniska IT-återställningsarkitekter och operativ assistans vid planering och dokumentation av BCDR-strategier.

Årets rapport visar en betydande förändring från förra året då kunderna blivit alltmer intresserade av att outsourca sin säkerhetskopiering i stället för att låta den egna IT-personalen fortsätta att hantera en BaaS-levererad infrastruktur. Denna förändring visar på att erfarenheten och förtroendet för leverantörer ökar och kan också vara en effekt av det senaste årets utmaningar med att hitta ny kunnig IT-personal.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00