Nöjda outsourcingkunder trots pandemin

Stabilitet förväntas prägla outsourcingmarknaden i Sverige de kommande två åren.

Nöjda outsourcingkunder trots pandemin

Inga större förändringar vad gäller insourcing eller outsourcing förväntas från i fjol.

Det visar årets nordiska IT-sourcingstudie från Whitelane Research och PA Consulting som är den största kundundersökningen i sitt slag.

Kundnöjdheten ligger fortsatt på en mycket hög nivå med 89 procent, en ökning från i fjol med 3 procent. Däremot har planerna på att outsourca mer i Sverige sjunkit drastiskt bland respondenterna i studien från 36 till 28 procent.

-Pandemin kan vara en tänkbar anledning till att företag avvaktar nya investeringar i outsourcing. Men avmattningen kan också bero på att man är nöjd som det är med befintliga avtal, säger Peter Wardell, IT-strategy- och sourcing-expert med ansvar för studien på PA Consulting i Sverige.

Drivkrafterna bakom outsourcingen i Sverige är främst flexibiliteten att snabbt kunna skala upp i takt med verksamhetens behov i kombination med kostnadsreduktion.

Trenden att drifta nya applikationer i det publika molnet är tydlig i årets studie med undantag av offentlig sektor som fortfarande tvekar på grund av otydligheten kring legala krav avseende säkerhet och integritet.

I topp på kundnöjdheten ligger även i år TCS. De globala spelarna på marknaden förstärker sin dominans i år jämfört med tidigare med undantag av Basefarm.
Topp fem i år är:

  1. TCS 85%
  2. Infosys 80%
  3. Basefarm 80%
  4. Accenture 76%
  5. LTI 76%

I Sverige uppskattar hälften av deltagarna i studien att 50 procent eller mer av deras nya applikationsportfölj kommer att driftas i det publika molnet inom två år. Motsvarande planer för deras befintliga applikationsportfölj ligger endast på 16 procent

Ny målgrupp i årets studie är bland annat detaljhandeln där den främsta drivkraften för outsourcing uppges vara tillgång till innovation.

-Den ökade digitaliseringstakten i detaljhandeln som följt av pandemin har drabbat butiksnäringen hårt och skapat behov av nya sätt att marknadsföra och sälja produkter, avslutar Peter Wardell.