Storegate lanserar Azure AD till sin svenska molntjänst för större företag och myndigheter

Den senare tidens debatt om lagring av känslig information i utländska molntjänster har skapat en oro.

Storegate lanserar Azure AD till sin svenska molntjänst för större företag och myndigheter 1Först var det GDPR och sedan den nya amerikanska lagen ”CLOUD Act” som gjorde att svenska företag och myndigheter måste komplettera sina molntjänster för att lösa detta problem. Svenska Storegate erbjuder dessa lösningar och lanserar nu även koppling till Azure AD.
Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade identitets- och åtkomshanteringstjänst. Azure AD hjälper organisationer att logga in och få åtkomst till resurser i:
  • Externa resurser, som Microsoft Office 365, Azure-portalen och tusentals andra SaaS-program.
  • Interna resurser, som appar i företagets nätverk och intranät, tillsammans med molnappar.

Att Storegate nu även är tillgängligt via Azure AD innebär att det blir ännu lättare för stora företag och myndigheter att komplettera med en svensk molntjänst.

– Idag finns en stor efterfrågan på tjänster för att säkra, lagra och dela filer säkert i molnet. Med Storegate kan man nu enkelt komplettera sina befintliga molntjänster för att få juridiskt korrekt och säker hantering av affärs-data. Säger Matz Karlsson VD på Storegate AB. Detta eftersom Storegate utvecklar sina tjänster på egen plattform och därför som svenskt bolag lyder under svensk lag. Dessutom lagras alla filer i våra egna servrar som finns i datahallar placerade i Sverige hos vår partner Telia Carrier. Att vi har en egen plattform innebär också att vi kan erbjuda kundanpassade molntjänster för att säkra, lagra och dela filer. Rätt unikt det också avslutar Matz Karlsson.