Citrix lanserar nytt globalt partnerprogram

”Citrix Ultimate Rewards” heter det nya partnerprogrammet, som är ett helrenoverat incitamentsprogram för partners.

Citrix lanserar nytt globalt partnerprogram 1
Mats Ericson, Sverigechef för Citrix.

Programmet är anpassat efter dagens molntjänster och ska resultera i smidigare affärer med Citrix samt stärka kund- och samarbetsrelationer.

Citrix Ultimate Rewards handlar om att förenkla affärsprocesser för att skapa en smidigare lösning mellan kunder och partners. Istället för att en partner ska besvara så många som 30 frågor för att kvalificera till incitamentsprogrammet så har det krympts till enbart 9 frågor. Detta har kunnat ske genom att öka automatiseringen för registring och godkännande samt lägga till en spårningsförmåga under hela processen. Detta öppnar upp för att mer tid kan läggas på att arbeta med kunderna.

  • Citrix har ju alltid arbetat mot Kanalen och vi har haft en rad olika incitamentsprogram under de senaste decennierna. Nu tar vi nästa steg för att göra de enklare att hantera både för oss och våra partners och att anpassa dem till den förändring vi och marknaden går igenom i riktning mot molnet, säger Mats Ericson, Sverigechef för Citrix.

Det nya programmet förbättrar öppenheten för processer och beslut. I slutändan handlar det om att partnerna ska gynnas av minskad administration och istället fokusera på kunderna och skapa affärsmöjligheter.

  • Det nya incitamentsprogrammet har två delprogram, vilket är en skillnad från tidigare fem. De nya delprogrammen kallas Spark och Drive. Spark belönar partners som hittar affärer som vi inte känner till. Om affärsmöjligheten inte finns i vår crm-databas får den partner som hittar affärsmöjligheten extra marginalförstärkning för denna affär, säger Mats Ericson.

Den andra delen heter Spark och kräver lite mer och att man är tekniskt certifierad för produkterna. Spark förutsätter dessutom att man har påvisat en tydligt värdeadderande funktion genom säljprocessen, t ex att genomföra demonstrationer, Proof of Concepts, lösningsdesign och liknande. Utbildningar och certifieringar till den går man vanligtvis via klassrumsträning.

  • Partners godkända för det gamla incentiveprogrammet är automatiskt godkända att ta del av det nya programmet. För helt nya partners som kommer med en affärsmöjlighet till oss, räcker det med att genomföra en webbaserad utbildning så kan man bli registrerad direkt och börja arbeta som partner med oss, Mats Ericson.

Citrix Ultimate Rewards lanserades 10 februari 2018 och mer information om utbildningarna och det nya partnerprogrammet finns på: https://www.citrix.se/