Mastering Windows Server 2012 R2 – PKI & Certificate Services ADCS [3 dagar]

hasain-tallLär dig att installera, konfigurera och underhålla PKI och ADCS i din Windows-miljö!

Hasain Alshakarti från TrueSec:s är en av Sveriges främsta PKI-experter och har tagit fram denna tredagskurs för att du i praktiken ska få diskutera och förstå hur man planerar, installerar och underhåller PKI och Active Directory Certificate Services (ADCS) i din egen IT-miljö.

Labben blandar praktiska och teoretiska moment om och kring installation, konfiguration samt hantering av PKI i och utanför Active Directory i Windows. Deltagaren får grundläggande kunskaper om design, standarder, säkerhetskrav och kan omsätta kunskaperna i praktiska diskussioner om användningsområden, lösningsförslag samt att genomföra faktiska implementationer.

Lär dig metoder, verktyg och komponenter som krävs för en lyckad implementation av PKI och certifikathantering i din miljö. Även tillhörande applikationer så som kodsignering, SSL och TLS certifikat hantering, recovery-agenter för EFS och BitLocker, tillförlitlig hantering av certifikat och nycklar, smarta kort för inloggning i Windows och andra tjänster med mera.

Anmäl dig här till kursen

Post Comment